Bolesławiec

 • Zespół Biegłych Rewidentów Buchalter Sp. z o.o.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. obiegłychrewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badaniasprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ogłoszoną dnia22maja 2009 r. w Dz. U. Nr 77, zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2,przedmiotemdziałalności Spółki jest:wykonywanie czynności rewizjifinansowej,tj.:badanie sprawozdańfinansowych,przeglądy sprawozdańfinansowych,usługowe prowadzenie ksiągrachunkowych ipodatkowych,doradztwo podatkowe,wykonywanie ekspertyz lubopiniiekonomiczno-finansowych,świadczenie usługatestacyjnych, doradztwa lubzarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedzinyrachunkowościlub rewizji finansowej,świadczenie usługprzewidzianych standardamirewizjifinansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnychprzepisach…
  Al. Armii Ludowej 24 Bolesławiec
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych V i B s.c. J L B Zielińscy

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych 'V.I.B' s.c. świadczy:    usługę w zakresie doradztwa podatko­wego, usługę w zakresie prowadzenia rachunkowości (urzą­dzeń księgowych), usługa w zakresie czynności związa­nych z ZUS-em, usługę w zakresie czynności związa­nych z sądem gospodarczym, pomoc w postępowaniu podatkowym (za­stępstwo podatnika), usługę doradztwa przy uruchomieniu działalno­ści go­spodarczej, usługę przy likwidacji działalności go­spo­darczej, usługę w zakresie elektronicznego przesyłania danych, usługę w kontaktach z urzędem staty­stycznym, inne dodatkowe jednorazowe czynności.
  ul. Adama Mickiewicza 12a Bolesławiec Bolesławiec
 • Kancelaria Bieglych Rewidentow BZS Sp. z o.o.

  Nasza ofertaKancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. oferuje Państwuprofesjonalne usługi:• Badanie sprawozdań finansowych• Przeglądy ksiąg i sprawozdań finansowych• Prowadzenie ksiąg rachunkowych• Przekształcenia spółek• Doradztwo w zakresie rachunkowości i finansów• Audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Audytfunduszy unijnych)>• Opracowanie opinii ekonomicznychul. Sierpnia`80 nr 1859-700 Bolesławiec---------------------tel./ fax. 075/732-61-89---------------------e-mail: kancelariabzs@wp.pl---------------------KRS : Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,IX Wydział Gospodarczy nr KRS 0000077492Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o.
  ul. Wałowa 1 59 Bolesławiec
 • Zembaty Jacek Biuro rachunkowe

  Jacek Zembaty jest właścicielem biur rachunkowych w Bolesławcui Żaganiu. Prowadzi księgowość dla osób fizycznych, spółek,wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.Finanse, podatki, księgowość, rozliczenia - nie stanowią dla nastajemnicy! Chętnie poprowadzimy Twoje księgi rachunkowei doradzimy Ci w sprawie podatków.Zatrudniamy doświadczonych pracowników, którzy od lat zajmują sięksięgowością i na bieżąco śledzą zmiany w przepisach
  Ul. im. Jana Pawła II 10 Bolesławiec
 • Biuro w Bolesławcu

  i spójrz z satysfakcją na swoje finanse. >> >> >> >>
  ul. Wróblewskiego 13 Bolesławiec
 • Iwona Kozłowska

  podczas londyñskiego sezonu moi rodzice co najmniej na dwa tygodnieposyłają po mnie i pomojego brata. Brat przyjeżdża z żoną, aczasem nawet z grupką przyjaciół, którzy podobniejak on przywożąze sobą dzieci i towarzyszące im guwernantki.- To cudownie! -wykrzyknęła dziewczyna i jej twarz rozjaśnił uśmiech. - Miło misłyszeć, że wśród arystokracji również są ludzie troszczący się oswoje dzieci.- Niestety, większość arystokratów lekceważy swojerodzicielskie obowiązki -zauważył Stephen.- Uważam, że niepowinniśmy pozwalać, aby postępowanie…
  Bożejowice 66 Bolesławiec
 • Biuro Rachunkowe Cerus Joanna Puzio Rachunkowość, księgowość

  Witamy Serdecznie Nasza Firma kieruje swoją ofertę dowszystkich osób, które chcą bezpiecznie prowadzić swoje interesy.Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usługkonsultingowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Biurowspółpracuje ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa,zarządzania i marketingu stosując nowoczesne instrumentyzarządzania.Rzetelność naszych usług potwierdza licencja Ministra Finansów naświadczenie usług księgowych oraz liczne certyfikaty i dyplomy zprzebytych szkoleń. Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonejdziałalności.Dzięki wspólpracy z naszą firmą uzyskacie Państwo:- redukcje kosztów- oszczędność czasu- pewność…
  Ul. im. Jana Pawła II 10 Bolesławiec
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Bolesławiec