Ulica Parkowa - Dąbrowa

  • WELTEN Biuro Rachunkowo-Księgowe

    Dorota Welten posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz tytułbiegłego rewidenta. Ma wieloletnią praktykę zawodową w zakresieprowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółek z kapitałem polskim orazzagranicznym. Marcel Welten posiada wykształcenie wyższe i mawieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży, oraz wkontaktach z firmami w Polsce i w Holandii.Obecnie podnosiswoje kwalifikacja na drugim roku studiów podyplomowych MBA. WeltenBiuro Rachunkowo-Księgowe powstało w 2005 roku i zapewniakompleksową i profesjonalną obsługę księgową w języku polskim,angielskim oraz holenderskim. Biuro…
    ul. Parkowa 2 Dąbrowa
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Parkowa,