Dywity

  • Biuro Rachunkowe Libellus

    Biuro Rachunkowe Libellus Biuro Rachunkowe Libellus News Strona Główna Witam BiuroRachunkowe LIBELLUS oferuje usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw. Posiadaniezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności biurarachunkowego wydaneprzez Ministra Finansów tj. Certyfikat Ministra Finansów uprawniający dousługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych nr 4574 2003. Działalność biura jest objęta obowiązkowymubezpieczeniem OC. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. IrenaKaźmierska Copyright (c)2012 Biuro Rachunkowe Libellus
    Ul. Lędzińska 84 Dywity
  • Biuro Biegłego Rewidenta Ireneusz Olewniczak

    Strona głównaPrzedmiotem działalności biura rachunkowego, zgodnie z USTAWĄz dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz onadzorze publicznym, jest:wykonywania czynności rewizji finansowej,usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowychdoradztwo podatkoweprowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnegodziałalnośćwydawnicza lub szkoleniowa w zakresierachunkowości,rewizji finansowej i podatkówwykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno--finansowychŚwiadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania,wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lubrewizji finansowejŚwiadczenie usług przewidzianych standardami rewizjifinansowej, atakże innych…
    Ługwałd 2 Dywity
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Dywity