Elbląg

  • A & T Consulting Firm Biuro rachunkowe, rachunkowość

    Dotacje Unii EuropejskiejA & T Consulting Firm oferuje wsparcie z zakresiepozyskiwania rodkw finansowych z funduszy Unii Europejskiej na lata2007-2013.Zakres naszych usug w szczeglnoci obejmuje:♦Zachcamy rolnikw do wsppracy w ramach programw rozwojuobszarw wiejskich w latach 2007-2013♦Weryfikacj i analiz przedstawionego projektu w kontekciemoliwoci finansowania przez Uni Europejsk,♦Dobr odpowiedniego programu,♦Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,♦Doradztwo przy konstruowaniu budetuwskazanie kosztwkwalifikowanych i niekwalifikowanych,♦Opracowanie innych niezbdnych dokumentw: biznes planuprzedsibiorstwa, studium wykonalnoci inwestycji, harmonogram dziaanoraz pozostaych zacznikw wymaganych przez…
    Ul. 3 Maja 1 Elbląg
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Elbląg