Ulica Sikorskiego - Giżycko

  • Biuro Obrachunkowe M. Lubiecka

    Biuro Rachunkowe zostało utworzone w 1997 roku,posiada ono Licencję Ministerstwa Finansów oraz Polisę OC.Gwarantuje to bezpieczeństwo merytoryczne i finansowe dlaprowadzonych firm. Siedziba znajduje się w Giżycku. Mamyprofesjonalną kadrę. Powierzając nam obsługę swej firmyzaoszczędzicie Państwo drogocenny czas na kontaktach z UrzędemSkarbowym i ZUS. Dysponujemy pomieszczeniem do przeprowadzaniakontroli podatkowych. Ceny ustalane są indywidualnie.Specjalizujemy się w rozliczeniach transakcjiwewnątrzwspólnotowych oraz transakcji do których mają zastosowanie„szczególne procedury”. Spełniamy wymogi kwalifikacyjne dla osóbprowadzących usługowo księgi rachunkowe.…
    Ul. Sikorskiego 10 Giżycko
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Sikorskiego, Giżycko