Ulica Łęgi - Grudziądz

  • Biuro Podatkowe s.c. Kowalska Zawadzka Czesława Zawadzki Mirosław

    Biuro Podatkowe - Zawadzcy  Prowadzimy działalność od 1993r. Obsługujemy 70 firm, zatrudniamy 3 osoby. Nasza dewiza Minimum kontaktu - Maximum satysfakcji. NIP: 876-18-39-097 REGON: 871248487 Nr rach.bankowego: 24 2490 0005 0000 4500 6489 9057 Posiadamy : uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych świadectwo kwalifikacyjne nr 1529 96 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości
    Łęgi 5 Grudziądz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Łęgi, Grudziądz