Ulica Inowrocław Gałczyńskiego - Inowrocław

  • Biuro Finansowo Podatkowe Perfekt Stanisław Pieciukiewicz

    Biuro Finansowo-Podatkowe „Perfekt”, działające na terenie Poznania i Inowrocławia, specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz zapewnia kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe i gospodarcze firmom polskim i zagranicznym. Biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5.07.1996 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami doradztwa podatkowego i usługami…
    Inowrocław ul. Gałczyńskiego 38 Inowrocław
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Gałczyńskiego, Inowrocław