Kraśnik

  • Tax Biuro Rachunkowe Dudzic Mieczysław Księgowość, księgowy

    Biuro Podatkowe TAX Mieczysław DudzicTAX Biuro Rachunkowe mgr Mieczysław Dudzicul. Kościuszki 1823-200 Kraśnik Zapraszamy na naszą nową stronę: tel. 0-81 825-15-00e-mail:
    Pl. Stary Rynek 9 Kraśnik
  • Agencja Victor & ABCparty Biuro rachunkowe, organizacja imprez

    Zapraszamy do korzystania z naszych usług księgowych wzakresie:Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanegopodatku dochodowego,Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,Prowadzenie ksiąg handlowych,Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku odtowarów i usług,Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,Sporządzanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środkówpieniężnych,Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułupodatku dochodowego,Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS,
    Al. Rejtana Tadeusza 1 Kraśnik
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Kraśnik