Ulica Kominka - Legnica

  • Grażyna Rudzka

    Jesteśmy licencjonowaną firmą świadczącąkompleksową obsługę finansowo - księgową dla przedsiębiorstw.Poprzez profesjonalne doradztwo wspieramy naszych Klientów wdziałaniach na wszystkich etapach rozwoju.Dzięki partnerstwu pomagamy naszym Klientom w budowaniuperspektywicznego biznesu.Zyskujesz dla swojej firmy współpracę z doświadczonym zespołemfinansowo-księgowym, który pomaga Twojej firmie rozwijać się wewłaściwym kierunku i systematycznie powiększać osiągany zysk.Zakres świadczonych usług:Mamy też specjalną ofertę dla osób fizycznych nie prowadzącychdziałalności gospodarczej.Sporządzamy roczne rozliczenia podatku dochodowego PIT dla osóbfizycznych osiągającychdochody w kraju, jak również…
    Kominka 9 Legnica
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Kominka, Legnica