łódź

 • Kancelaria Podatkowa doradcy podatkowego Jarosława Postół

  Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jest taki sam jakzakres usług świadczonych tradycyjnie, przedstawionych na zakładce„USŁUGI” Różnicapolega na:sposobie przekazywania dokumentów,miejscu przechowywania dokumentów,sposobie prezentacji wyników.Ad. 1. Dokumenty mogą być dostarczane w sposób:tradycyjny,kurierem,elektroniczne poprzez skan.Ad. 2. Oryginały dokumentów przechowywane są bądź w naszejkancelarii, bądź u Państwa. Zależy to od sposobu ich dostarczenia.Dostarczone tradycyjnie, lub kurierem pocztą – przechowywane są wKancelarii Dostarczone elektronicznie przechowywane są u Państwa.Ad. 3. Wynik prezentowane są Państwu tradycyjnie i…
  ul. Piotrkowska 222/3 Łódź
 • Biuro Rachunkowe TOJA

     Strona Główna   Oferta   Kontakt   LokalizacjaO nas:Podstawowym celem firmy jest profesjonalna obsługa podmiotówgospodarczych w zakresie rachunkowo�ci. Działalno�ć prowadzona jestod 1994r.Biuro posiada licencje Ministerstwa Finansów oraz polisęOC co gwarantujebezpieczeństwo merytoryczne i finansowe dlaprowadzących firm.Zadzwoń i sprawdĽczy to Cisię opłaca !Za niska cenęzyskujeszspokóji pewno¶ć !My za Ciebiedopilnujemyterminówi zobowiązań !
  ul. Elsnera 13 Łódź
 • Katarzyna Łęgowska-Łęcka

  - reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Urzędem KontroliSkarbowej oraz Izbą Skarbową- sporządzanie pism, deklaracji, zeznań i wniosków do Urzędówskarbowych- przygotowywanie opini podatkowych- przygotowywanie wniosków o interpretację.Współpracujemy z Kancelarią Finansową Kapital sp. z o.o. w zakresieprowadzenia księgowości i kadr dla małych i średnich firm.
  ul. Piotrkowska 224/226 Łódź
 • BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA BARCZYŃSKA

  Biuro Rachunkowe specjalizuje si obsudze maych i rednich firmwiadczc usugi w zakresie:Prowadzenia Ksiki Przychodw i rozchodw, w tym:ewidencji kosztw i przychodw,ewidencji rodkw trwaych ,ewidencji wyposaenia,rozlicze z Urzdem Skarbowym i Zakadem Ubezpiecze Spoecznych.Prowadzenia ksig handlowych, w tym:Wszystkich wymaganych przepisami ewidencji ksigowych (ksigigwne, pomocnicze, ewidencja rodkw trwaych, ewidencje podatku odtowarw i usug),sporzdzania raportw ( rocznych i miesicznych),obsugi rozlicze z pracownikami,Rozlicze z Urzdem Skarbowym i Zakadem Ubezpiecze Spoecznych.Obsugi kadrowo-pacowej, w tym:sporzdzania listy pac,sporzdzania…
  Nastrojowa 53/13 Łódź
 • Biuro Rachunkowe BWM - Bożena Miazek

   Opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wgpotrzebWeryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowychEwidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikachEwidencja środków trwałych – amortyzacjaSporządzanie zestawień obrotów i saldSporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec rokuobrachunkowegoSporządzanie deklaracji podatkowych CIT iprzekazywanie ich do Urzędu SkarbowegoSporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  ul. Sterlinga 27/29 Łódź
 • napisz do Nas Łódź

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych:- opracowanie polityki rachunkowości- opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont- prowadzenie ewidencji VAT- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencjiwyposażenia- prowadzenie ewidencji księgowej- ustalanie wysokości podatku VAT, podatku dochodowego i innychzobowiązań podatkowych- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT orazprzekazywanie ich do właściwych urzędów- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS- monitorowanie zobowiązań i należnościProwadzenie podatkowej księgi przychodów irozchodów:- prowadzenie ewidencji VAT- prowadzenie ewidencji środków trwałych…
  ul. Gdańska 126 Łódź
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Łódź