Ulica Lublin Krótka - Lublin

  • Biuro Podatkowe PRAKTYK S.c.

    Biuro Podatkowe założyłyśmy w 1995 roku jako spółkę cywilną. Znałyśmy się od dawna pracując w jednym pokoju w Urzędzie Skarbowym - najpierw w dziale wymiarowym, następnie w dziale kontroli. Łączyło nas wspólne zainteresowanie branżą podatkową. Mamy ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji, zdobyłyśmy doświadczenie w Urzędzie Skarbowym, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wpisy na Doradców Podatkowych. Firma zatrudnia czterech doświadczonych pracowników, którzy rzetelnie wykonują…
    Krótka 4 Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Krótka, Lublin