Ulica Skrajna - Lublin

  • Justyna Głębikowska-Michalak

    W ramach prowadzenia pełnejksięgowości oferujemy:Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta lub wsiedzibie Biura Vademecum.Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym inatychmiastowe zgłaszanie zauważonych błędów i braków.Księgowanie dokumentów w terminie ustalonym wspólnie zKlientem.Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłanie lubosobiste składanie w Urzędach.Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta.Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych i amortyzacji.Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym wzakresie zobowiązań podatkowych Klienta.Wysyłanie…
    ul. Skrajna 14 Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Skrajna, Lublin