Miechów

  • Biuro Rachunkowe MADAR S.C

    Zadaniem naszej firmy jest umożliwienie i ułatwienierozpoczęcia a następnie prowadzenia działalności. Całość naszychusług stanowią konkretne rozwiązania, które pomagają naszymklientom w realizacji ich przedsięwzięć, współpraca z naszym biurempowinna dawać Państwu satysfakcje i zadowolenie. Powierzając sprawyswojej firmy w nasze ręce, Klient może skoncentrować się wyłączniena idei i strategii firmy.* Standardem dla nas jest:Prowadzenie ksiąg handlowych,Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,Ewidencje rejestrów dla celów rozliczenia podatków od towarówi usług VAT,Sporządzenie ewidencji środków trwałych i…
    Rynek Stary Rynek 8 Miechów
  • Madar s.c. Biuro rachunkowe Obsługa prawno - podatkowa Doradztwo podatkowe

    Początki funkcjonowania naszej firmy, sięgają 1991 roku izbiegają się w czasie z generalną reformą polskiego systemupodatkowego (wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,prawnych oraz zastąpieniem podatku obrotowego, podatkiem od towarówi usług VAT). Tak więc, zajmujemy się prawem podatkowym od dniawejścia w życie nowych przepisów dotyczących zobowiązańbudżetowych.W lipcu 1995 roku, wraz ze zmianą siedziby nastąpiłoprzekształcenie firmy w spółkę rodzinną. Nowa siedziba firmy tolokalizacja pod adresem Racławicka 23 w Miechowie, gdzie działamydo chwili…
    Pl. Rodła 1 Miechów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Miechów