Ulica Nowa Łódź - Mileszki

  • A.B.A Group Sp. z o.o.

    NASZE USŁUGI  POMOC PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJdoradztwo przy wyborze rodzaju działalności oraz formyopodatkowaniasporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji zśrodków Unii Europejskiej oraz Urzędu Pracypomoc przy dopełnianiu formalności związanych zzarejestrowaniem działalności gospodarczej PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW IROZCHODÓW reprezentacja przed urzędamiewidencja przychodów i kosztówewidencja VATewidencja środków trwałych i wyposażenia sporządzanie i składanie dokumentów do US i ZUS analizy i doradztwo podatkowe archiwizacja dokumentów PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH (PEŁNEJKSIĘGOWOŚCI)opracowanie zasad polityki rachunkowościprzygotowanie zakładowego planu kont dla…
    ul. Nowa 29/31 Mileszki
  • A.B.A. Group Sp. z o.o.

    W celu zapoznania się ze szczegółami interesującej Państwa ofertyprosimy wybrać jeden z poniższych odnośników:Gwarantujemy konkurencyjne ceny naszych usług. Nasi pracownicy sąotwarci na Państwa propozycje i zawsze starają się dopasować nasząofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb.Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.
    ul. Nowa 29/31 Mileszki
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Nowa,