Ulica Chopina Fryderyka - Nowa sól

  • Agencja Es-Jot Elżbieta Sperka Biuro Rachunkowe

    A-Tax ConsultingHistoriafirmyA-Tax Consulting - w 2005 roku wyodrębniłsię ze spółki doradztwa podatkowego AgencjaEs-Jot,prowadzącej działalność w zakresie usług rachunkowych, orazdoradztwa podatkowego i gospodarczego, nieprzerwanie od roku 1992.Kwalifikacje i partnerzyWłaścicielem A-TaxConsulting jest Janusz Sperka, doradca podatkowy(wpis nr 06083),absolwent Politechniki Gdańskiej, wspólnik wyżej wymienionejAgencji Es-Jot, legitymujący siękilkunastoletnim doświadczeniem w bezpośrednim wykonywaniu usługksięgowych, doradztwapodatkowego i gospodarczego dla małych i średnich firm .A-Tax Consulting ściśle współpracuje zAgencją Es-Jot dysponującąkilkunastoosobowąkadrą doświadczonych pracowników legitymujących sięwykształceniem wyższym, spośródktórych…
    Al. Chopina Fryderyka 54 Nowa Sól
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Chopina, Nowa Sól