Ulica Maja - Rybnik

  • Ład Komplex S Mariola i Piotr Kopocz

    ŁAD-KOMPLEX Spółka Jawna Firma Ład-Komplex Spółka Jawnaistnieje na rynku od 1993 roku (w latach 1993-2002 pod nazwąŁad S.C.). Firma nasza wykonuje zakres przedstawionych wniniejszej ofercie prac na terenie wymienionych instytucjizatrudniając ok. 250 pracowników . W ramach dalszego rozwoju - a coza tym idzie - utworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie,prosimy o uwzględnienie naszej oferty w organizowanych przez Wasprzetargach związanych z przedstawioną działalnością. Jesteśmyotwarci na wszelkie formy współpracy a także…
    Ul. 1 Maja Rybnik
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Maja, Rybnik