Słubice

  • Biuro Usług Podatkowo Rachunkowych Ewa Dariusz Jamer

    zlecając namobsługę: 1989-1991okres pracy w Urzędzie Skarbowym 15.11.1990mianowanie na pracownika urzędu państwowego 01.09.1991powstanie biura w formie spółki cywilnej z siedzibą pod adresem: Plac Wolnoœci 4 13 01.1992zmiana siedziby biura pod adres: ul.1-go Maja 6 22.02.1992komputeryzacja biura 01.09.1995przekształcenie biura w działalnoœć osoby fizycznej 01.02.1997 członkostwo w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych 21.07.1997 otrzymanie koncesji Ministra Finansów - wpis warunkowy na listę doradców podatkowych 1997ubezpieczenie firmy od odpowiedzialnoœci cywilnej w ramach usług wykonywanych…
    Ul. Drzewicka 36 Słubice
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Słubice