Tarnobrzeg

 • Vires Sp. z o.o.

  Decydując się na usługę Taxe, zapewniasz swojej firmie obsługę profesjonalnego, koncesjonowanego biura rachunkowego, funkcjonującego zgodnie z przepisami dotyczącymi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy wszystkie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania powierzonych nam czynności.
  ul. W. Sikorskiego 2 Tarnobrzeg Tarnobrzeg
 • Biuro Rachunkowe - Łukaszek Andrzej

  Oferta- usługi księgowe- obsługa administracji kadrowo - płacowej (outsourcing) wpełnym zakresie (prowadzona u klienta lub poza firmą)Korzyści płynące z outsourcingu kadrowo-płacowego to:- obniżenie kosztów- przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP zaterminowość i zgodność z obowiązującym prawem- oszczędność czasu- zwiększenie poufności danych- ograniczenie zatrudnienia w firmie  
  ul. Kwiatowa 23 Tarnobrzeg
 • Kontakt i dojazdlt

  Badanie sprawozda finansowychPrzedmiotem oferty jest badanie sprawozda finansowego naokoliczno ichzgodnoci z zasadami okrelonymi w ustawie orachunkowoci z dnia 29.09.1994r., w celu wydania niezalenej opiniidotyczcej wyniku finansowego osignitegoprzez badan jednostk, jejsytuacji majtkowej i finansowej oraz zapewnieniarzetelnocisporzdzonego przez firm sprawozdania finansowego.Badanie sprawozdania finansowego obejmuje nastpujce etapy :Badanie systemu ewidencji ksigowej:ocena zakadowego planu kont,ocena prawidowoci i efektywnoci ewidencji ksigowej,ocena systemu kontroli wewntrznej.Badanie dokumentacji dotyczcych podstaw prawnych dziaalnoci.Badanie prawidowoci i wyceny poszczeglnych aktyww i…
  ul. Kopernika 19/41 Tarnobrzeg
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Tarnobrzeg