Wólka

  • Compte Biuro rachunkowe Poniatowska J

    Biuro rachunkowe. Usługi księgowe. Biuro podatkowe | Lublin Profesjonalna rachunkowość! 668 522 333 Biuro księgowe Biuro rachunkowe COMPTE z siedzibą w Wólce k Lublina, prowadzi profesjonalne usługi finansowe. Obsługuje przedsiębiorców prowadzących małe i średnie podmioty gospodarcze z województwa lubelskiego. Dojeżdżam do Klienta. Sprawdź! Zadzwoń! Oferuję pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Zgodnie z przepisami ponoszę wszelką odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym i ZUS za prawidłowość prowadzonych przeze mnie ksiąg i rozliczeń.…
    Wólka
  • Sylwia Kożuch

    1. prowadzenie ewidencji pracowników2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym zprawa pracy i przepisów szczególnych3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całościspraw wynikających ze stosunku pracy4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie5. rejestracja zwolnień lekarskich6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych wkomputerowym systemie kadry-płace7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu iwynagrodzeniach w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli sąwymagane)8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy(obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)9. prowadzenie bieżącego…
    Al. Lotników Polskich Świdnik
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Wólka