Analizy ekonomiczne

 • MultiRach Biuro Rachunkowe Katarzyna Łukaszewska Biegły Sądowy

  MultiRach Biuro Rachunkowe Oferuje: • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości , • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości,• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, • prowadzenie ewidencji środków trwałych, • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz…
  Wojska Polskiego 1 Ciechanów
 • mgr Anna Łachmacka

  Oferta BIURA RACHUNKOWEGO AcontabilitA obejmuje m.in.:Usługi księgowe: Księgi rachunkowe (księgi handlowe), Księga przychodów i rozchodów (PKPiR), Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, Rejestry VAT, Wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracjipodatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestróworaz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.Obsługa kadrowo-płacowa: Sporządzanie list płac, Przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportówwymaganych przez ZUS, PFRON, Przygotowywanie rocznych deklaracji z tytułupodatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni naumowy o pracę, a…
  ul. Stanisława Szewko 22 Białystok
 • Biuro Rachunkowe Aneta Cabaj

  OfertaRyczałty i karty podatkoweKsięgi przychodów i rozchodówKsięgi handloweEwidencje dla potrzeb podatku VAT (sprzedaży i zakupu)Ewidencje środków trwałychDokumentacja pracownicza (kadry i płace)Deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUSMiesięczne analizy i raportyRozliczenia roczneReprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym iZUS,Doradztwo w sprawach podatkowo-księgowych, pomoc w wyborzenajkorzystniejszej formy opodatkowania.Przygotowywanie wniosków o zwrot wydatków związanych zbudownictwem mieszkaniowym (VZM-1)Sporządzanie rozliczeń rocznych firm i klientów indywidualnychz osiągniętych dochodów,Na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie klientaBiuro Rachunkowe przejmuje odpowiedzialność za prawidłowerozliczenia z…
  Kameckiego 6 Skórzec
 • MK BiuroRachunkowe

                           Oferta Oferta naszego biuraobejmuje kompleksowe doradztwo i obsug ksigow, skierowan dowszystkich podmiotw gospodarczych: osb fizycznych prowadzcychdziaalno gospodarcz, spek cywilnych, spek handlowych, spekakcyjnych oraz fundacji. Propozycja biura MK to o wiele wicej, niczysta ksigowo.Zakres naszych usug obejmuje: Ksigi HandloweProwadzimy ewidencje zdarze gospodarczych, dokonujemy rozlicze wzakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT, sporzdzamy rocznesprawozdania finansowe i sprawozdania dla celw statystycznych,przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe jak rwnie utrzymujemystay kontakt z urzdami skarbowymi.Podatkowe ksigi przychodw i…
  jni 28 Warszawa
 • Cennik usług

  Pełna księgowość to jedna z najbardziejsformalizowanych i zaawansowanych usług księgowych. Taforma opodatkowania narzuca firmie konieczność bardzo dokładnejewidencji wszystkich powstałych zobowiązań i należności.Biuro rachunkowe MGH Wrocław gwarantuje Ci prowadzenie ksiąghandlowych zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości.Warto abyś skorzystał z naszej oferty - pełnaksięgowość wymaga bowiem zaawansowanej wiedzy iprzygotowania z zakresu rachunkowości.Nasze usługi z zakresu pełnej księgowości:- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalnościwraz z utworzeniem zakładowego planu kont (politykarachunkowości)- bieżące…
  ul. Kaszubska 8 Wrocław
 • Fintaxis Finanse Sp. z o.o.

  Kompleksowe prowadzenie ksiegowosci oraz kadr i płac dla mikro, małych i średnich firm.
  Szpacza 18-20 Wrocław
 • VELSATIS SP Z O O

  Powstańców Warszawy 13 lok. 3 Piaseczno
 • Leszek Deneka

  Konsulting Finanse Księgowość Leszek Denekapowstało w 2004 roku na mocy wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej Urzędu Miasta Poznania. Właściciel biura, LeszekDeneka, posiada licencję Ministra Finansów nausługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr 5529/2004) a takżetytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu orazExecutive MBA. Biuro posiada również ubezpieczenie ododpowiedzialności cywilnej , które jest prawnie wymaganeprzy świadczeniu usług księgowych. Nasze usługi koncentrują się nadoradztwie w zarządzaniu oraz doradztwie biznesowym. Pomagamy wwyborze formy prawnej przedsiębiorstwa. Doradzamy…
  Nowy Świat 41 Warszawa
 • BIURO RACHUNKOWE "AGNET"

  Zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, deklaracje VAT, ZUS, PFRON oraz kadry i płace. Pomagamy nowym przedsiębiorcom w założeniu własnego biznesu.
  Kościuszki 7/2 Kwidzyn