Biura rachunkowe - Kujawsko-pomorskie

 • Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński

  Biuro Finansowo-Rachunkowe "MIM"jest osobą prawną, spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym zgodnym z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ( Dz.U.Nr 94, poz 1037 z późn.zm.) Spółka powstała aktem notarialnym z dnia 01.04.1992 r. rep A Nr 2024/92 w Państwowym Biurze Notarialnym we Włocławku. Postanowieniem Sadu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 maja 1992 r. wpisana do rejestru handlowego pod poz I-Ks-Rej-H 732…
  al. Chopina 25 Włocławek
 • ”WiMa” Biuro Rachunkowe

  Świadczymy usługi w zakresie:prowadzenia ksiąg rachunkowych,prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,prowadzenia ewidencji ryczałtu,prowadzenia dodatkowych ewidencji,pełnej obsługi kadrowo-płacowej,doradztwa gospodarczego,
  ul. Traugutta 129 Szczecin
 • Biuro Rachunkowe - Doradztwo Prawne

  Tworzenie elektronicznych modułów wymiany danych pomiędzy rachunkami bankowymi, systemem magazynowym a systemem księgowym.
  Szczecin, ul. Kleeberga 5/9 Szczecin
 • Biuro rachunkowe PLUS,

  Biuro rachunkowe PLUS Szczecin Biuro rachunkowePlus prowadzi działalność usługową w zakresieusług rachunkowo-podatkowych od 1995 roku. Podstawą do prowadzeniadziałalności są Świadectwa Kwalifikacyjne nr 92/95 oraz 18516/2007wydane przez Ministerstwo Finansów. Gwarancją bezpieczeństwa ijakości świadczonych usług jest ubezpieczenie firmy ododpowiedzialności cywilnej OC
  ul. Kołłątaja 15/1 Szczecin
 • J. Maria Dziedzic- biegły rewident

  Home Page Biuro Us 322ug Rachunkowych i Audytorskich 87-800 W 322oc 322awek ul.Borowska 25tel fax. 054 234 67 23
  Borowska 25 Modzerowo
 • mgr Beata Ingielewicz- tel.

  OFERTA Oferta nasza jest kierowana do:osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,spółek osobowych,spółek kapitałowych ,osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Świadczymy usługi w zakresie:pełnej obsługi ksiąg rachunkowychprowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodówobsługi kadrowo-płacowej pracowników, współpracowników oraz właścicieliprzygotowywania deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUSUSŁUGI WYKONUJEMY W RAMACH: W ramach współpracy jednorazowej oferujemy usługi w zakresie:sporządzania deklaracji rocznej PIT dla indywidualnych osób fizycznychzwrotu podatku VAT w ramach ulgi budowlanej osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczejCzytaj całość 
  Willowa 34 Modzerowo
 • INTER-TAX JOANNA JASTRZĘBSKA

  Nasza oferta sprowadza się do świadczenia kompleksowych usług:- prowadzenia pełnej księgowości osób fizycznych i prawnych,podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencjiuproszczonych (ryczałt, karta podatkowa) przy wykorzystaniuoprogramowania własnego lub też oprogramowania klienta,- dostęp do danych ekonomicznych online 24h poprzez serwer FTP (porozliczeniu danego okresu sprawozdawczego).- obsługi kadrowo-płacowej firm,- rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, ZUS-em, Urzędem Statystycznym,PFRON oraz NBP,- rozliczenia roczne PIT,- opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,- sporządzaniu wniosków kredytowych do…
  Polna 8 Toruń
 • Joanna Wasielewska-Gusowska

  Biuro rachunkowe OMEGA - Strona główna Biuro rachunkowe OMEGA powstało z myślą zapewnienia kompleksowej obsługi małych i średnich firm, osób fizycznych oraz osób prawnych, obejmującej księgowość oraz sprawy pracowniczo-kadrowe. Uprawnienia biura do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych są potwierdzone Certyfikatem Ministra Finansów nr 47360 2010. Biuro posiada również obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujacych działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 10.000. Główne cechy biura:bull rzetelna obsługa księgowo-podatkowa klientów oraz…
  ul. Galla Anonima 3 Bydgoszcz
 • Infi

  prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów orazryczałtu ewidencjonowanego,prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,sporządzanie deklaracji podatkowych,sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym,wyprowadzanie zaległości księgowych,sporządzanie list płac, naliczanie urlopów, zasiłków itp.,prowadzenie dokumentacji pracowniczej,obsługa kontroli skarbowych i ZUS w naszej siedzibie.W ramach rozliczeń pracowniczych sporządzamy listy płac orazdeklaracje ZUS.Sprawy ZUS są o tyle istotne, że od 21 lipca 2008r. przedsiębiorstwa ubezpieczające wiecej niż 5 osób, mająobowiązek rozliczania się z ZUS drogą elektroniczną…
  ul. Ligi Polskiej 12 Toruń
 • Firma Usługowo-Handlowa Biuro Rachunkowe Leszek Nowak

  FUH Biuro Rachunkowe Leszek NowakBCFUH Biuro Rachunkowe Leszek Nowak Biuro Rachunkowe Bydgoszcz Leszek Nowak Biuro Rachunkowe Bydgoszcz Leszek Nowak Strona znajduje się pod adresem
  15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej 1 Bydgoszcz
 • Denar Biuro Podatkowo-Finansowe Agnieszka Buzalska

  Denar Biuro Podatkowo-Finansowe - Oś czasu | FacebookAdres e-mail lub numer telefonuHasłoNie wylogowuj mnieFacebook © 2013·
  Ul. Krakowska 10 Inowrocław
 • Biuro Rachunkowe Topeco KoŸlikowski Mirosław

  Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ powstało w 1994. Pracownicy biura posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne o specjalności rachunkowość. Na przestrzeni lat zdobywaliśmy kolejne doświadczenia przy prowadzeniu ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów. Sporządzaliśmy wnioski kredytowe braliśmy udział w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie funduszy unijnych, przeprowadzaliśmy likwidacje firm. Na bieżąco śledzimy zmiany w zakresie prawa podatkowego,oraz ubezpieczeń społecznych. Staramy się być jak najlepszymi w naszym zawodzie, wiemy…
  Rynek Staromiejski 15 Toruń
 • Biuro Rachunkowe Liberty Krzysztof Szarek Rozliczenia podatków, księgowość

  O firmie Firma została wyodrębniona w 2010rze spółki cywilnej zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC stosowane dla Biur Rachunkowych jak również dodatkowe ubezpieczenia od utraty dokumentów dostarczanych przez naszych klientów co budzi zaufanie. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie księgowości, podatków i finansów. Firma LIBERTY w swoich szeregach posiada doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem na stanowisku księgowych, posiadających certyfikaty na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych- doświaczenie i wiedza to…
  Ul. Pocztowa 5 Brodnica
 • mgr Joanna Siuda

  strong class=style14bi style_red>Biuro Rachunkowe AVALBydgoszcz - prowadzi szeroko rozumianą obsługęrachunkową i kadrowo-płacową rozliczanych firm - w szczególnościjest to: - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (tzw.„KPiR” ), - prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego (tzw.„Ryczałt” ), - prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. „Pełnaksięgowość” ), - rozliczenia z tytułu VAT, - ZUS, - ewidencjaśrodków trwałych i wyposażenia, - kadry i płace, - rejestracjadziałalności gospodarczej, - sprawozdania finansowe, - sprawozdaniaGUS, - zeznania roczne (tzw. „PITy” ), -…
  ul. Wyszogrodzka 31 Bydgoszcz
 • Intrata Biuro rachunkowe Monika Domagała

  Świadczymy usługi w zakresie: doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia działalności, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, obsługi kadrowo-płacowej firm, sporządzanie deklaracji do US i ZUS, zwrot VAT za materiały budowlane.   A ponadto: oferujemy pomoc w pozyskiwaniu funduszy…
  ul. Klemensa Janickiego 18b Żnin Januszkowo
 • Biuro Rachunkowe Haftka Piotr

  Tworzenie, pozycjonowanie i optymalizacja stron oraz sklepów internetowych. Gogler to profesjonalna promocja Twojej firmy w Internecie. Zapraszamy!
  Świecie
 • Biuro Rachunkowe EFK

  WYCIą„G Z ZADAŃ URZą˜DÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK2009 W 2009 r. kontrola skarbowa bą™dzie koncentrowałasią™ przede wszystkim wokół dwĂłchnajistotniejszych celĂłw, tj.:-ujawniania i zwalczania przestą™pstw skarbowych inaduĹźył podatkowych,-pozyskiwania wpływĂłw do budĹźetu w drodze zapewnieniaskutecznego wykonywaniazobowią…zań podatkowych i innychnaleĹźności stanowią…cych dochĂłd budĹźetu państwa.Przedmiotem zainteresowania organĂłw kontroli skarbowej bą™dą…podmioty (czą™sto łą…czą…cesią™ w zorganizowane grupy przestą™pcze), ktĂłrych celem działaniasą… oszustwa podatkowe,jako najgroĹşniejsze i nara?ają…ce bud?et państwa na straty wduĹźej skali, główniew zakresie podatku VAT…
  Pl. Zdanowskiego Stanisława 2 Bydgoszcz
 • Biuro Rachunkowe Bill 1 Małgorzata Grzelak

  Obowią…zek prowadzenia ksią…g rachunkowych w 2013 r. dotyczyosĂłb fizycznych, spółek cywilnych osĂłb fizycznych, spółekjawnych osĂłb fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielnisocjalnych, jeĹźeli ich przychody za 2012 r. wyniosą… co najmniejrĂłwnowartośł:
  Kościuszki Tadeusza 1 Bydgoszcz
 • Inspiracja Sp. z o.o. Biuro rachunkowe, badanie sprawozdań finansowych

  Inspiracja sp. z o.o. - Biuro Rachunkowe Nasza firma powstała w 1992 roku. Zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000183482. Uzyskała uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i usługowego prowadzenia ksiąg na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 1242 (Uchwała nr 148 66 96 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 stycznia 1996 roku). Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. Młody,…
  Taborowa 1 Skórzewo
 • VATCIT Kancelaria doradztwa podatkowego Janusz Pietrzykowski

  Od 2002 roku naszym klientom świadczymy profesjonalne usługi podatkowe. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. Podstawowym celem naszej kancelarii podatkowej jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez rozwiązywanie ich problemów podatkowych oraz tworzenie rozwiązań i struktur optymalizujących wysokość ich zobowiązań podatkowych. Ponadto biuro podatkowe zapewnia reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami…
  ul. Legionów 28 m. 2 Toruń Toruń
 • Biuro podatkowo - rachunkowe Mgr Pauszek Bożena

  Data rozpoczęcia działalności: 01.02.1993 - Uprawnienia: * Doradca Podatkowy - nr wpisu 00594 * Licencjonowane Biuro Rachunkowe   (świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 5034/97) Doświadczenie zdobyte przez 13 lat istnienia, pozwoliło nam zbudować silną firmę, która cieszy się dużym zaufaniem Klientów. Wykwalifikowana i profesjonalnie wykształcona kadra pracowników, korzystająca z nowoczesnego sprzętu, gwarantuje Klientom naszego biura prowadzenie wszystkich spraw przedsiębiorstwa na najwyższym poziomie, rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorcom odpada…
  ul. Sobieskiego 1 p.117 Bydgoszcz, Bydgoszcz
 • Constans Biuro rachunkowe, księgowość, księgi handlowe

  Drukuj Email Biuro rachunkoweCONSTANSul. Bojańczyka 3/587-800 WłocławekNIP 888-111-35-52REGON 910209023 Historia rozwoju BiuraRachunkowego CONSTANS datuje się od 1995 roku. Nasze biurorachunkowe oferuje fachową pomoc przy zakładaniu firmy oraz przywyborze odpowiedniej, najkorzystniejszej formy opodatkowania.Od dobrej organizacji współpracy pomiędzy firmą i biurem zależysukces w wypełnieniu wszystkich wymogów stawianych przez ustawypodatkowe i rachunkowe. Służymy radą i pomocą w każdej chwili.W dobie internetu i telefonii komórkowej nie ma problemu zkomunikacją pomiędzy, często zagubionym w gąszczu…
  UL. BOJAŃCZYKA 3/5 Włocławek
 • Biuro Rachunkowe Maria Maciejewska

  W ramach współpracy oferujemy:ˇ prowadzenie ksiąg rachunkowych,ˇ prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,ˇ ewidencję ryczałtu,ˇ pełnej obsługi kadrowo-płacowej,ˇ na życzenie rozliczanie i wysyłanie (potwierdzonychpodpisem elektronicznym) dokumentów do ZUS (program Płatnik).Dodatkowo :ˇ pomoc w założeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,ˇ pomoc w wyborze właściwej formy opodatkowania,ˇ pomoc w organizacji obiegu dokumentów,ˇ pomoc w doborze właściwego sprzętu komputerowegoi oprogramowania.Ponadto :ˇ w celu optymalnej formy współpracy, odbieramydokumenty (na żądanie),Zakres prac związanych z prowadzeniem ksiągrachunkowych…
  ul. Wieniawskiego 1/92 Modzerowo
 • Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka Biuro podatkowe

  SIGMA - Biuro RachunkoweBiuro Rachunkowe SIGMA Barbara Jasieniecka Kom.666 083 486 Biuro Rachunkowe SIGMA powstało na bazie wieloletniej praktyki zawodowej zdobytej przez założycielkę firmy Barbarę Jasieniecką, która w roku 2007 zdobyła licencję Ministerstwa Finansów, dzięki której uzyskała wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod nr 18070 2007
  Ul. Piękna 3 Kowalewo Pomorskie
 • Biuro Rachunkowości i Badania Bilansu BRID Sp. z o.o.

  Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe - działalność usługowa narynku od 1991 roku Kompleksowa obsługa firm w zakresieksięgowośi, płac i ZUS Prowadzenie Ksiąg Handlowych ProwadzeniePodatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Ewidencja VAT Prowadzeniapłac i kadr Rozliczenia z ZUS Przygotowywanie wniosków do PFRONTworzenie wniosków o płatnośćBRID Spółka z o.o.Kościuszki 2785-079 Bydgoszcztel. 52 329 90 55e-mail: biuro@brid.pl
  Ul. Kolejowa 6 Bydgoszcz
 • Abakus Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich

  Na naszą ofertę składają się głównie: obsługa księgowa i podatkowa firm, badanie sprawozdań finansowych oraz doradztwo podatkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych prowadzenie ksiąg podatkowych obsługa płacowa i rozliczenia związane z ZUS sporządzane wszelkich deklaracji i rozliczeń podatkowych badanie sprawozdań finansowych inne usługi rewizji finansowej doradztwo podatkowe doradztwo rachunkowe wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych
  ul. Polna 140 B, Toruń Toruń
 • Biuro RachunkoweKatarzyna Anders-Gibas Szczecin

  404 Not FoundNot Found The requested URLhttp: .podatkowe-biuro.pl was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request
  www.podatkowe-biuro.pl Szczecin