Biura rachunkowe

 • Alicja Mazurek 1

  Zakres dziaalnoci naszego biura obejmuje:prowadzenie ewidencji przychodw dla potrzeb zryczatowanegopodatku dochodowegoprowadzenie podatkowej ksigi przychodw i rozchodwprowadzenie ksig handlowychrozliczenia VATobsuga ZUSobsuga kadrowo - pacowasporzdzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)sporzdzanie wnioskw kredytowychsporzdzanie sprawozda GUSsporzdzanie wnioskw o zwrot VAT za materiay budowlane (VZM)Wychodzc naprzeciw potrzebom nowo powstajcych firm oferujemypomoc w zakresie rejestracji dziaalnocigospodarczej.Odpatno za usugi wykonywane przez biurorachunkowe zaley od formy prowadzonej ksigowoci, liczby dokumentw, iloci zatrudnionychpracownikw i ustalana jest indywidualnie dla poszczeglnych…
  ul. Pi Stargard Szczeciński
 • Biuro Rachunkowe CzaR

  Ofertasporządzanie dokumentacji, związanej z uruchomieniemdziałalności przez osoby fizyczne i spółki cywilneprowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodówprowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanegopodatku dochodowego od osób fizycznychprowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarówi usługsporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT oraz przelewówbankowychprowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanielist płackompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem UbezpieczeńSpołecznych: zgłoszenia, deklaracje rozliczeniowe, przelewy itp.pomoc w odzyskiwaniu VAT za materiały budowlane – wniosek VZMDORADZTWO PODATKOWE i inne usługi wg potrzeb…
  ul. Niepodległości 70 Zawiście
 • BIURO RACHUNKOWE "AGNET"

  Zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, deklaracje VAT, ZUS, PFRON oraz kadry i płace. Pomagamy nowym przedsiębiorcom w założeniu własnego biznesu.
  Kościuszki 7/2 Kwidzyn
 • A.B.A. Group Sp. z o.o.

  W celu zapoznania się ze szczegółami interesującej Państwa ofertyprosimy wybrać jeden z poniższych odnośników:Gwarantujemy konkurencyjne ceny naszych usług. Nasi pracownicy sąotwarci na Państwa propozycje i zawsze starają się dopasować nasząofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb.Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.
  ul. Nowa 29/31 Mileszki
 • Buchalter Lubomska J

  Dla klientów chcących utajnić dane o wynagrodzeniach oferujemypełna obsługę kadrowo-płacowa:● założenie elektronicznej ewidencji w systemiekadrowo-płacowym● założenie ewidencji w ZUS dla firmy i wszystkichpracowników● przygotowanie regulaminu pracy i wynagradzania● przygotowywanie umów o pracę oraz cywilnoprawnychumów zatrudnienia● utrzymywanie rejestrów obecności oraz monitorowanieczasu pracy● administrowanie kartotekami osobowymi pracowników● ustalanie uprawnień do urlopów, odpraw, zasiłków iinnych świadczeń● naliczanie wynagrodzeń, premii, nadgodzin i innychkomponentów● naliczanie podatków, składek ZUS i funduszusocjalnego, PFRON● przygotowywanie deklaracji PIT i…
  ul. Bielska 10/209 Stara Biała
 • Biuro Rachunkowo-Finansowe GFIN

         Grupa G w skład którejwchodzi Biuro Rachunkowo-FinansoweGFIN datuje swoje początki w 2005 roku. Głównyudziałowiec Grupy G, a zarazem właściciel BiuraRachunkowo-Finansowego GFIN ma ponad 20 letniedoświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Pierwszą firmągrupy była firma GTECH która świadczy usługiinformatyvzno-reklamowe, a zarazem jest autoryzowanym partneremnajwiększych producentów oprogramowania księgowego COMARCH,InSERT.        Działanie nasze oparte jestgłównie na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych. Wswojej misji położyliśmy głównie nacisk na świadczenie usługksięgowych przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań jakie dajeoprogramowanie COMARCH…
  ul. Sobieskiego 1 Tarnowskie Góry
 • Ewa Wawro Certyfikowane Biuro Rachunkowe

  OfertaEwa Wawro Certyfikowane Biuro Rachunkowezajmuje się świadczeniem pełnego zakresu usług księgowo-podatkowychdla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.Oto oferta świadczonych usług:Prowadzenie Ksiąg RachunkowychProwadzenie Ksiąg Przychodów i RozchodówEwidencja przychodów – rozliczanie ryczałtuRozliczenia z tytułu podatku VATSporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUSSporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT i rozliczeniaz Urzędem SkarbowymProwadzenie dokumentacji i ewidencji pracownikówRozliczenia roczne firmy i jej pracownikówReprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUSDoradztwo gospodarcze w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczejOdbiór dokumentów od klienta
  Głęboka 53 32 Podgoszcze
 • Monika Drozd s.c.

  Nasza firma powstała na bazie doświadczeń zawodowych. Księgowościązajmujemy się już od 15 lat... teraz postanowiłyśmy pomagać innym.Chcemy uprościć Twoje życie, tak abyś mógł zająć się bieżącymisprawami i rozwojem własnej firmy.Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są posiadane licencjeMinisterstwa Finansów, które uprawniają nas do usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych. Dbamy też o dalszy rozwój swoichumiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, a takżewzbogacając wiedzę w oparciu o nowoczesne i aktualne publikacjebranżowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamyubezpieczenie OC z…
  ul. Szermiercza 7 05 Wesoła
 • Expertus sp.z o.o

      Witamy na naszejstronie!    Biuro podatkoweLublin    Biuro rachunkoweLublin      BiuroRachunkowe ExpertusSp. z o.o.zostało utworzone w 2000r.i wpisane do KrajowegoRejestru Sądowegopod numerem0000220234Głównym przedmiotem działania Spółkijest usługowe prowadzenie ksiąg.Stawiamy sobie za celprofesjonalną i rzetelną obsługęksięgowo-podatkową swoichklientóww oparciu o doświadczenie zawodowe pracowników. W naszym biurzepodatkowymnajważniejszy jest klient, dlatego podstawową zasadąobowiązującą w działalności jest uważne wsłuchanie sięw jegopotrzeby. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymirewidentamioraz ze specjalistamiz dziedziny finansów, prawa,zarządzania i marketingu.Ponosimypełną odpowiedzialnośćza jakość naszych usług.Sposób prowadzenia księgowościdostosowujemy…
  Cisowa 9 Lublin
 • Biuro Rachunkowe Proximus Urszula Obarzanek

  Ksigi rachunkowe- zakadanie planu kont- sporzdzanie ewidencji rodków trwaych i wyposaenia- sporzdzanie ewidencji VAT- prowadzenie ksig handlowych zgodnie z ustaw o rachunkowoci- sporzdzanie i przekazywanie do Urzdu Skarbowego niezbdnychdeklaracji podatkowychPodatkowaksiga przychodów i rozchodów- sporzdzanie ewidencji rodków trwaych- sporzdzanie ewidencji VAT- prowadzenie ksiki przychodów i rozchodów- sporzdzanie i przekazywanie do Urzdu Skarbowego niezbdnychdeklaracji podatkowychRozliczenia podatku od osób fizycznych i rozliczeniaryczatowe- rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych- sporzdzanie ewidencji rodków trwaych-…
  ul. Zamojskiego 27/5 Kraków
 • Biuro Rachunkowe NET spółka z o.o.

  Nasze usługi rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanieodpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgiprzychodów i rozchodów.Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacjegospodarcze Twojej firmy, pracownik naszego biura księgowego musipodjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje tepodejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika -specjalisty prawa podatkowego.W Biurze Rachunkowym „NET” w Opolu i Krapkowicach świadczymy usługiw zakresie:prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznychprowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodówewidencji ryczałtuwyprowadzania zaległości.W…
  ul. Światowida 2 Opole
 • Biuro Rachunkowe Audyt2Biznes Sp. z o.o.

  Dlaczego biuro rachunkowe?Szukając biura rachunkowego dla swojej firmy przejrzeli Państwowiele ofert oraz  stron internetowych i zastanawiają sięczęsto, na które biuro się zdecydować. Spróbujemy przybliżyć, jakiekorzyści przyniesie Państwu współpraca z nami. Często przed wyborembiura pojawia się dylemat, czy może nie lepiej zatrudnić księgową wfirmie? Rozwiązanie takie ma czasami zalety, zwłaszcza gdyspecyfika firmy wymusza otrzymywanie i reagowanie na informacje zksięgowości na bieżąco. Jednak w większości przypadkówkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór biura rachunkowego.Przemawiają za…
  Milionowa 55 Łódź
 • Kontakt - Elżbieta Kleszczewska Finanse

  Oferta biura rachunkowegoprowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawahandlowego,usługi księgowości dla przedsiębiorców prowadzących działalnośćgospodarczą,kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych, naliczanie płac,przygotowywanie raportów finansowych (bilans, rachunek zysków istrat),doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzeniadziałalności gospodarczej,reprezentowania  w postępowaniu sprawdzającym i kontrolnymprzed organami podatkowymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i innymiinstytucjami,sporządzanie sprawozdań zarządczych na wewnętrzne potrzebyjednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez naszego klienta,przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowychi umów leasingu,pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań zakresie  zatrudniania pracowników,opracowywanie polityki…
  ul. Obornicka 51/4 Wrocław
 • Eugenia Wirkus

  Moja oferta skierowana jest głównie do małych iśrednich firm, których właściciele wolą skupić się narozwoju firmy, niż na śledzeniu szybko zmieniających się przepisówpodatkowych.Prowadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji przychodu, karty podatkowejProwadzenie ewidencji środków trwałch i wyposażeniaProwadzenie ewidencji VATWypełnianie na podstawie ksiąg i rejestrów deklaracjipodatkowych oraz dostarczanie ich do USObsługa kadrowo-płacowaSporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUSDofinansowanie PFRON, UPZwrot VAT-u za materiały budowlane (WZM-1)Po podpisaniu umowy klienci przekazują do…
  Partyzantów 5 Luzino
 • Thermo Complex

  Jaka firma oblicza podatki, oprócz tego wypełnia pity, spółekSzczecina? Potrzeba płacenia podatków to mało przyjemnezobowiązanie w istocie dowolnego pracującego człowieka. Nie ulegająmu jedynie ludzie, które nie generują jakichkolwiek przychodów lubfirmy pracujące nielegalnie. Przygniatająca lwia część mieszkańcówSzczecina, składa jednak coroczne deklaracje skarbowe lub jak jestto w przypadku właścicieli firm, deklaracje składa się okresowo.Jeśli w przypadku osób fizycznych, osobiste liczenie deklaracjijest zjawiskiem wcale powszechnym to już duża grupa biznesmenów,korzysta z usług specjalistów.…
  Czerniakowska 92 Szczytniki
 • Barbara Jurczak

  Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy przedstawićPaństwu wstępną ofertę dotyczącą obsługi rachunkowo-podatkowejPaństwa firmy w poniżej wyminionym zakresie.Jednocześniechcielibysmy znaznaczyć, że w kwestii wysokości wynagrodzeniapozostajemy elastyczni, uzależniając je całkowicie od charakteru iilości dokumentów.wyprowadzanie zaległości księgowychbieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczychprzygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji:podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)podatku dochodowego od osób prawnych CIT]podatku od towarów i usług VAT]podatku od nieruchomościi inne sprawozdania dot. Państwa firmysporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, rejestrówzwiązanych z nabyciem…
  ul. Piaskowa 8 Goleniów
 • BIURO RACHUNKOWE LEXUS

  Obsługa księgowo-podatkowaObsługa księgowo-podatkowa obejmuje:Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą orachunkowościProwadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów iRozchodówProwadzenie rozliczeń Ewidencji RyczałtowychProwadzenie rozliczeń z tytułu podatku VATSporządzanie i składanie miesięcznych deklaracjipodatkowychSporządzanie rocznych zeznań podatkowychProwadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnychi prawnych oraz wyposażeniaDodatkowo zapewniamy Naszym Klientom:Pomoc oraz doradztwo przy otwieraniu nowej działalności iwyborze najbardziej korzystnej formy rozliczeń iopodatkowaniaPomoc i doradztwo przy pozyskiwaniu źródeł finansowaniadziałalnościSporządzanie wniosków kredytowych, Biznes PlanówKonsultacje i pomoc prawną w bieżącej działalnościfirmy
  ul. Staszica 18 Sanok
 • Sadowska Anna

  Witam serdecznie na stronie internetowej Biura Rachunkowego CREDO.Oferta biura obejmuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową orazkadrowo-płacową Państwa firmy. Elastyczne podejście do każdegoklienta pozwala na indywidualne ustalenie dogodnych warunkówwspółpracy.Posiadane doświadczenie zawodowe pozwala mi zaproponować podjęciewspółpracy firmom istniejącym na rynku od wielu lat jak i równieżfirmom rozpoczynającym swoją przygodę z biznesem.Zapraszam do zapoznania się z ofertą Biura.Korzystając z popularnych wyszukiwarek stron internetowych możesznas szukać pod następującymi frazami:biuro rachunkowe Wojkowice, biuro rachunkowe Czeladź, biurorachunkowe Sosnowiec,…
  ul. Kościuszki 178 Bobrowniki
 • PRODOCEO KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE KATARZYNA KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania o charakterze bezzwrotnym i preferencyjnym na przedsięwzięcia inwestycyjne lub szkoleniowe dla firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Firma specjalizuje się w projektach obejmujących Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.abbeys.com.pl
  Krucza Warszawa
 • Alina i Michał Łopuszniak

  Witamy serdecznie, Rozpoczęcie działalności naszej Kancelarii to2002 rok i od tego czasu działamy na rynku polskim, świadczącusługi księgowe - rachunkowe,prawno-podatkowe orazdoradztwa podatkowego.Usługi są świadczone przezdoświadczonych doradców podatkowych i zespół księgowyzdoświadczeniem. Współpracujemy z różnymi podmiotami począwszy oddużych firm świadcząc usługi doradcze, jak również obsługujemyksięgowo oraz podatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomagamytakże klientom indywidualnym nie posiadającym własnej działalnościw zakresie ciążących na nich obowiązków podatkowych. Świadczymyusługi na rzecz firm, mających siedzibę, biuro w…
  Karkonoska 59 Wrocław
 • Twoje Biuro Rachunkowe Sylwia Baryś

    Twoje Biuro Rachunkowe Sylwia Baryśpowstało w 2006 i świadczy usługi w zakresierachunkowości-księgowości . Biuro zajmuje się profesjonalną ikompleksową obsługą firm oraz osób fizycznych.  Właścicielka firmy posiada wszelkie kwalifikacje niezbędnedo usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym certyfikatMinisterstwa Finansów Nr 4028/2003  Najważniejsza dla nas jest wygoda Klienta , rzetelność inajwyższa jakość świadczonych przez nas usług. Twoje BiuroRachunkowe stara się, aby rachunkowość oraz sprawy kadrowo-płacowenie stanowiły więcej dla Państwa problemu.  Dlatego podstawą naszej…
  Mickiewicza 4 Kolonia Borek
 • Biuro Rachunkowe ABC

  Witamy na stronach Kancelarii Doradztwa Podatkowego i BiuraRachunkowego ABC.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Jak co roku prosimy oprzekazanie 1% podatku dla dziecka,którenasza kancelaria wspiera od kilku lat.Klikając na tekstprzeniesiony zostaniesz na stronę ze wszystkimi niezbędnymiinformacjamiKlikając na ikonkę z logo Unii Europejskiej , zostanieszprzeniesiony na stronę gdzie sprawdzisz numer identyfikacyjnypodatnika.Informacja o nadanym Numerze EORI i o statusiewniosku.Strona otworzy się w nowym oknie 
  Niemcewicza 33 Szczecin
 • mgr inż. Krzysztof Pikula_Lublin

  Adres:Biuro UsługRachunkowo - Księgowychmgr inż. Krzysztof Pikulaul. B. Wapowskiego 1 lok. 8 A20-491 Lublintel./fax: 081 441 74 59kom.: (0) 505 546 690e-mail: perscriptor@onet.euŚwiadczymy usługi w zakresie:Powyższy wykaz nie jest zamkniętym katalogiem, a jedyniewyszczególnieniem usług najczęściej realizowanych.Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowychprowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeńpodatku od towarów i usługprowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji(dotyczących, np.: środków trwałych i wyposażenia)wykonanie odpowiednich sprawozdań, np.: Bilansu,Rachunku Zysków i Strat, itd...wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowychdo…
  Wapowskiego 1 Lublin
 • KontaktBiuro Rachunkowe Maria Dombrowska Toruń

  OfertaŚwiadczymy kompleksową obsługę podatkową, księgową, kadrową ipłacową uwzględniając indywidualnie sposób kontaktu z Biurem.Nasi klienci są informowani o sytuacji ekonomicznej firmy, dostajątakąe wszystkie prawnie wymagane raporty, a także zestawieniaułatwiające podejmowanie decyzji finansowych.Pomagamy także podjąć jak najkorzystniejsze decyzje podatkowe ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUGProwadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowościProwadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanegopodatku dochodowego od osób fizycznychSporządzanie ewidencji i deklaracji VATSporządzeni list płac oraz prowadzenie pełnej…
  ul. Osiedlowa 29 Toruń