Obsługa płacowa - Zielona góra

 • Biuro Rachunkowo-Doradcze Bilans Biuro rachunkowe, rachunkowość

  Przedmiotem ofert są:I. Usługi w zakresie Księgowości –prowadzenie:1. Ksiąg rachunkowych,2. Ksiąg przychodów i rozchodów,3. Ewidencji przychodów,4. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.II. Raportowanie1. Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych zwyników działalnościIII. Doradztwo w zakresiedziałalności1. Opinie prawne2. Konsultacje3. Porady ustneIV. Usługi finansoweDoradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitałuPomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo ipośrednictwo w zakresie:• analiza zapotrzebowania na środki finansowe• przygotowanie wniosku• przygotowanie business planu• przygotowanie dokumentów dodatkowych• negocjowanie warunków umowy leasingowej• negocjowanie…
  ul. Dąbrowskiego 1 Zielona Góra
 • Biuro Rachunkowe Optima Wojciech Rudkiewicz Biuro rachunkowe, księgowość

  Księgowość, biuro rachunkowe, księgowa, rachunkowość - Zielona Góra Szukaj... | Biuro rachunkowe OPTIMA Wojciech Rudkiewicz jest rodzinną firmą, która zapoczątkowała swoją działalność w 2002 roku w Zielonej Górze.Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów (świadectwo kwalifikacyjne MF nr 33051 02) oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rachunkowości dużych przedsiębiorstw pozwala Państwu zaufać nam i powierzyć prowadzenie Waszych ksiąg rachunkowych. Ogromne doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi…
  Al. Niepodległości 602 Zielona Góra
 • Biuro Rachunkowe Krzysztof Regulski

  Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2013 r.27.03.2013 - 23:36 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKUOD TOWARÓW I USŁUGOD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą wżycie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, zpóźn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczychwydanych na jej podstawie. Zmiany…
  ul. Kożuchowska 15 Zielona Góra
 • Biuro Rachunkowo - Doradcze Bilans

  Przedmiotem ofert są:I. Usługi w zakresie Księgowości –prowadzenie:1. Ksiąg rachunkowych,2. Ksiąg przychodów i rozchodów,3. Ewidencji przychodów,4. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.II. Raportowanie1. Przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych zwyników działalnościIII. Doradztwo w zakresiedziałalności1. Opinie prawne2. Konsultacje3. Porady ustneIV. Usługi finansoweDoradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitałuPomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo ipośrednictwo w zakresie:• analiza zapotrzebowania na środki finansowe• przygotowanie wniosku• przygotowanie business planu• przygotowanie dokumentów dodatkowych• negocjowanie warunków umowy leasingowej• negocjowanie…
  ul. Dąbrowskiego 1 Zielona Góra
 • Biuro Rachunkowe TAVA_Zielona Góra

  KsięgowośćNasza oferta obejmuje kompleksową obsługę księgową wszystkichpodmiotów gospodarczych.Prowadzimy:- Prowadzimy Stowarzyszenia i Fundacje,- Księgi Rachunkowe,- Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,- Ewidencję Podatkową Ryczałtu Ewidencjonowanego,- Rejestr Zakupu i Sprzedaży VAT,- Ewidencję Środków Trwałych i Wyposażenia.Sporządzamy:- deklaracje podatkowe,- wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1),- sprawozdania finansowe.Reprezentujemy Klienta przed Urzędem Skarbowym.Kadry i płaceOprócz obsługi księgowej proponujemy również pełną obsługękadrową.Prowadzimy:- akta osobowe,- ewidencję czasu pracy,- kartoteki wynagrodzeń,- kartoteki urlopowe,- pełną dokumentację ZUS.Sporządzamy:- listy…
  ul. Sulechowska 4 Zielona Góra
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Zielona Góra