Porady prawne - Płock

  • Mosiński Kancelaria Radców Prawnych S.C

    Kancelaria dysponuje pełnym zapleczem (biura, telefony, fax, ksero, komputery, specjalistyczne oprogramowanie), pozwalającym na kompleksową obsługę prawną. Kancelaria oferuje 24 godzinną dyspozycyjność.
    Płock, ul. Grodzka 6/3 Płock
  • EKSPERT-FIN Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Płock

    ze utworzone zostało w 1992 r., wpisane jest do: rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000046241, rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 808, rejestru podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Płocku Nr NIP 774-000-60-84. Biurze prowadzi badanie sprawozdań finansowych wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe okreÂœlone w: - art. 2 ust. 1.2 ustawy z dnia…
    Kwiatka 41 lok. 1 Płock
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Płock