Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • .top-aside{padding4px 0}

  Were sorry, but we could not fulfill your request for / on thisserver.You do not have permission to access this server.Your technical support key is: 5beb-e405-17f4-e8c8You can use this key to fixthis problem yourself.If you are unable to fix the problem yourself, please contactbiuro atin-come.pl and be sure to provide the technical support keyshown above.Jeżeli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie, prosimyo przesłanie kodu błędu na adres biuro at…
  px 0 Poznań
 • Komputerowe Biuro Rachunkowe

  KOMPUTEROWE BIURORACHUNKOWEOFERTABiuro Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małychi średnich firm. Prowadzimy przy użyciu technikikomputerowej rozliczenia w formie:ksiąg handlowychpodatkowej księgi przychodów i rozchodówryczałtu od przychodów ewidencjonowanychkarty podatkowejZakres obsługi księgowej obejmuje:prowadzenie ewidencjiprzychodów i kosztówprowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku odtowarów i usługprowadzenie ewidencji środków trwałych orazwyposażeniarozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzaniewszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowymod osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów iusługrozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznychsporządzanie innych informacji…
  Ul. Legionowa 1 Marki
 • Grupa MTD Sp. z o.o

  USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEŚwiadczymy odpłatne usługi w zakresie:prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek, stowarzyszeń, wspólnotetc.,pełnej obsługi kadrowo-płacowej i ZUS,sprawozdań do GUS.Do naszych zadań należy przede wszystkim:ewidencjonowanie operacji gospodarczych,sprawdzanie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,przygotowanie dowodów wewnętrznych,prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planówamortyzacji,prowadzenie ewidencji wyposażenia,ustalanie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatkuVAT,sporządzanie deklaracji miesięcznych i kwartalnych podatku VAT,sporządzanie list płac, deklaracji ZUS oraz pozostałejdokumentacji kadrowo-płacowej,sporządzanie zeznań rocznych.Ponadto: staramy…
  ul. Stanisława Dubois 1446 Namysłów
 • Biuro Rachunkowe w Krakowie

  OfertaOfertaOferta Biura Rachunkowego PROACTIVE wKrakowie obejmuje swym zakresem obsługę finansowo-księgowąi kadrowo-płacową małych i średniej wielkości firm działających wróżnych branżach gospodarki. Współpracujemy z wieloma podmiotamizróżnicowanymi pod względem formy prawnej. Swoją pomoc świadczymywięc spółkom osobowym i kapitałowym, firmom jednoosobowym i przedsięwzięciom realizowanym w formie wolnych zawodów. Ofertękierujemy również do osób zajmujących się wynajmem nieruchomości atakże tych osób fizycznych, które uzyskują dochody z różnych innychźródeł nie prowadząc własnej działalności gospodarczej.Prowadzimy księgi rachunkowe, księgi…
  ul. Dietla 75 Kraków
 • Biuro Rachunkowe"BILANS".

  Zakres działania biura obejmuje obsługę księgową podmiotów gospodarczych. Właściciel biura posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w księgowości i finansach. Potwierdzeniem jest Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów. Naszą ofertę usług kierujemy do spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a wynagrodzenie za usługi księgowe dostosowane jest do bieżących spraw, i jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, ilości dokumentów…
  Potok 28 Lublin
 • Biuro Rachunkowe Interlex

  Porady prawne i księgowe dla firm
  Derkaczy 34A Warszawa
 • Doradca Podatkowy Grzegorz Witkowski

  Oferta Biura Rachunkowego Profit z NoweSoli jest skierowana głównie do:osób fizycznych  prowadzących  indywidualnądziałalność gospodarczą,przedsiębiorców prowadzących działalność w formiespółek prawa cywilnego oraz osobowych spółek prawahandlowego,osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wzakresie rozliczenia ich zobowiązań podatkowychOferta nasza ma na celu maksymalne odciążenie przedsiębiorców wzakresie księgowości, problematyki podatkowej  oraz sprawkadrowo-płacowych. Przeniesienie tych czynności do firmyzewnętrznej, zwane fachowo Outsourcingiem daje  przedsiębiorcombardzo wiele korzyści i między innymi pozwala:racjonalizować zatrudnienie,oszczędzać koszty zakupu specjalistycznego oprogramowaniaksięgowego,koncentrować siły na…
  Kaszubska 9 Odra
 • Biuro Rachunkowe ALFA Barbara Romaszewska

  NASZYM CELEM JEST TWÓJ SUKCES
  Bolesława Chrobrego 8 Świebodzice
 • Licz sp. z o.o.

   Nasze biuro powstało na bazie wieloletnich doświadczeń. Dostosowujemy się do potrzeb klienta, nie mamy sztywnych procedur i godzin pracy. Jeśli więc chcecie Państwo liczyć na indywidualne podejście, życzliwą obsługę, bezpośredni kontakt i wsparcie w obszarze księgowości zapraszamy do nas. Jeżeli chcecie mieć pewność, że Waszą firmą opiekowała będzie się stale jedna osoba, możecie na nas liczyć, nikt nie zginie w mnogości firm. Cenimy sobie kameralność, indywidualność i elastyczność jakie zapewniają…
  Przewóz 34 Kraków
 • Biuro Kredytowe i Biuro Rachunkowe REGO s.c.

  Jeśli są Państwo zainteresowani którymś z naszych produktów, zapraszamy do odwiedzenia naszego biura przy ulicy Jana Pawła II 16/40 (niski parter)  w Ostródzie, lub prosimy o kontakt pod nr tel. (+48) 696 246 952.
  Ul. Jana Pawła II 16/40 Ostróda
 • Biuro Rachunkowe Krzysztof Regulski

  Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2013 r.27.03.2013 - 23:36 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKUOD TOWARÓW I USŁUGOD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą wżycie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, zpóźn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczychwydanych na jej podstawie. Zmiany…
  ul. Kożuchowska 15 Zielona Góra
 • Biuro Usług Podatkowo - Rachunkowych

   Oferujemy usługi w zakresie: I. Księgowości: ·         Prowadzenie: - ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości - ksiąg przychodów i rozchodów - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT ·         Sporządzanie sprawozdań: - finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych) - z transakcji obrotu wewnątrzunijnego - statystycznych ·         Sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT ·         Bieżące doradztwo w…
  Kościuszki 55 Żywiec
 • ul Karmelicka 16

  OfertaOferta naszego biura rachunkowego obejmuje między innyminastępujące usługi księgowe:SPRAWOZDANIA I RAPORTYFINANSOWEPrzygotowujemy sprawozdania i analizy finansowe albo według wzorówproponowanych przez klienta, albo na podstawie własnych, autorskichraportów.Oferujemy pomoc przy projektowaniu formularzy na potrzebywewnętrznej działalności firmy.RYCZAŁT EWIDENCJONOWANYEwidencja podatku od towarów i usługRozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem UbezpieczeńSpołecznycKSIĘGI RACHUNKOWE:Prowadzenie ewidencji środków trwałych (a także naliczanieodpisów amortyzacyjnych)Bezpłatna pomoc przy rejestracji i rozpoczynaniu działalnościgospodarczejWyprowadzanie zaległości księgowych dla firm produkcyjnych,możliwość prowadzenia controlinguSporządzanie comiesięcznych rozliczeń i deklaracji…
  ul. Karmelicka 16 Warszawa
 • Elżbieta, Andrzej Burtowy

  Jesteśmy firmą działającą od roku 1996.Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rozliczeń podatkowychpozwoliło nam wypracować efektywne metody obsługi działalnościgospodarczej, małych i średnich przedsiębiorstw zapewniając pełnyzakres usług księgowych dla różnorodnych dziedzin i branżgospodarki.W zakresie usług księgowych prowadzimy księgi handlowe, podatkoweksięgi przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodówewidencjonowanych, rozliczenia z ZUS, obsługa kadrowo-płacowa.Specjalizujemy się w prowadzeniu księgowań i rozliczeńZarządców   i Administratorów jak i Wspólnotmieszkaniowych.W pracy wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowania znaczącychfirm informatyczno-księgowych i zarządczych, korzystamy ze stałego,bieżącego…
  Suwalska 44 Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe Marek Płoszaj Dzierżoniów ul.Krasickiego 10

  Biuro istnieje od 1995 r. Właściciel posiada wpis na listę doradców podatkowych nr 04564 z 1998 r.
 • Virdis Lux s.c. Biuro Rachunkowe Wołomin

  Oferta biura rachunkowego Virdis LuxOferta biura rachunkowego Virdis Lux kierowana jest do wszystkich, którzy oczekują usług prowadzonychprofesjonalnie, fachowo i terminowo ale również bezpiecznie ibezstresowo.  Biuro rachunkowe Virdis Lux oferuje swoje usługizarówno osobom fizycznym, jak i prawnym prowadzącym działalnośćgospodarczą (spółki prawa handlowego, fundacje stowarzyszenia,wspólnoty mieszkaniowe) oraz innym podmiotom prowadzącym pełną iuproszczoną księgowość.Oferujemy pełen zakres  usług księgowych, dostosowanychdo indywidualnych potrzeb naszych klientów, na życzenie możliwyodbiór dokumentów w siedzibie klienta. Księgi RachunkoweTworzenie zakładowego…
  ul. Cicha 33 Wołomin
 • Adres Biura Rachunkowego

  Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych cena już od 600 złnetto Sporządzanie listy płac oraz rozliczeń z ZUS 30 zł netto odjednego pracownika Sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunekzysków i strat, informacja dodatkowa) 150% średniomiesięcznego wynagrodzenia Ryczałt ewidencjonowany cena od 100 zł netto Podatkowa książka przychodów i rozchodów cena od 100 złnetto Wszystkie powyższe ceny są jedynie przykładowe, chcąc poznaćkonkretną cenę dla konkretnego podmiotu prosimy o wysłanie mailemzapytania ofertowego zawierającego informację o formie…
  Klonowy Park 12 Łomianki
 • Anna Siepsiak

  Nowym Klientom naszego biura oferujemy pomoc wzałożeniu działalności gospodarczej oraz zapewniamy 20%rabatu przez pierwsze dwa miesiące współpracy.Dla Klientów generujących dużą ilość dokumentów mamyofertę specjalną polegającą na zastosowaniu stałej stawkiryczałtowej bez względu na wzrost ilości dokumentów powyżej pewnegoustalonego poziomu.
  ul. Kąty Grodziskie 111/9 Białołęka
 • Kancelaria Rachunkowa SIGMA Kontakt

  Oferta dla Firm prowadzących Księgi RachunkoweJesteśmy dobrym partneremdla firm z nowoczesnym podejściem do zarządzania, którechcą podnieść swoją konkurencyjność na rynku poprzez zbudowaniepełnego i zintegrowanego systemu przepływu informacji międzyprzedsiębiorcą a księgowością.RACHUNKOWOŚC ZARZĄDCZATERAZ DOSTĘPNA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMROZWIAZNIEM JESTDOSTOSOWANIE STRUKTURY INFORMACYJNEJ KOSZTÓW IPRZYCHODÓW W UJĘCIU KSIĘGOWYMNa podstawie informacji z systemu rachunkowości podejmowane sądecyzje mające wpływ m. in. na działalność przedsiębiorstwa wtakich dziedzinach, jak np.:utrzymywanie płynności finansowej w przedsiębiorstwiesterowanie obiegiem środków obrotowych…
  ul. Główna 30 Poznań
 • KD Kinga Dziwota

  Zapraszam na moją stronę, gdzie znajduje się szczegółowa oferta i cennik
  ul. Wyspiańskiego 50/4 Zielona Góra
 • INVEST Biuro Rachunkowe Inowrocław

  Tel. 733 480 139e-mail: biuro_invest@onet.pl
  Jacewska 90 Inowrocław
 • Centrum Księgowe „ZYSK” mgr Jadwiga Ejfler

  Oferta Biura Rachunkowego ZYSKPodstawową ofertą naszego Centrum Księgowego jest kompleksowaobsługa rachunkowo-księgowa oraz obsługakadrowo-płacowa podmiotów o wszystkich profilachdziałalności oraz różnej formie prawnej.Usługi księgowe w naszym biurze rachunkowym nieposiadają sztywnego cennika. Ceny ustalane są z naszymi klientamiindywidualnie w zależności od zakresu księgowości i ilości pracyjaką mamy wykonać z tytułu obsługi rachunkowo-księgowej Opole iobsługi kadrowo-płacowej Opole, a uzależnione są od:formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna ,sp. z o.o.)formy prowadzonej ewidencji księgowej (Księgi…
  ul. Klonowa 3 Dobrzeń Wielki
 • Centrum Obsługi Biznesu i Kadr Sylwia Chara-Puchacz

  Co Państwu gwarantuje nasze biuro rachunkowe ? Odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, dzięki wieloletniemu doświadczeniu osób wchodzących w skład zespołu. Elastyczną formę współpracy, dzięki pracy na oprogramowaniu Comarch ERP Optima. Atrakcyjną cenę, gdyż każda oferta przygotowywana jest w sposób indywidualny. Bezpieczeństwo, ponieważ posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Państwu, że ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
  Pocztowa 13/12 Szczecin
 • Konto Lex Doradztwo Podatkowe Warszawa

  Kancelaria podatkowa Konto Lex to profesjonaliści z zakresu prawa podatkowego. Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu doradztwa księgowego, rozliczania ksiąg rachunkowych jak również jesteśmy specjalistami kadr i płac. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, jak również wysokie zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy. Usługi podatkowo-księgowe świadczymy od ponad 20 lat od 1993 roku. Gwarantujemy wysoką skuteczność, jeśli chodzi o prowadzenie spraw podatkowych. Oferujemy usługi zarówno dla małych i dużych…
  Aleje Jerozolimskie 133/101 Warszawa
 • Biuro Rachunkowe General Outsource sp. z o.o.

  Profesjonalne usługi, które świadczy biuro rachunkowe General Outsource pozwalają na posiadanie szerokiego grona Klientów w całej Polsce. Zadowoleni z wypełnianych przez nas obowiązków, Klienci wracają po kolejne usługi. Mają oni możliwość doboru specjalistycznego pakietu dla swoich potrzeb. Nasza oferta obejmuje bowiem:   prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego, sporządzanie zeznań podatkowych, sprawozdań oraz analiz finansowych, rozliczenia kadr i płac, porady i…
  Cegielniana 4a Kraków
 • mgr inż. Beata Młynarczyk

  „BEKAS” – BIURO RACHUNKOWERADOMSKO      tworzą eksperciksięgowi wspomagani wiedzą najlepszych w Polscedoradców podatkowych a także audytorów, prawników czy doradcówpersonalnych. W Radomsku jesteśmy partnerem dla najważniejszychpodmiotów gospodarczych – dużych, średnich i małych firm w wieluobszarach ich funkcjonowania.Licencjonowane biurorachunkowe „BEKAS” działa od 2001 roku oferującusługi księgowe. Za najwyższy cel stawiamy sobie pomoc innym wborykaniu się z problemami rachunkowo-podatkowymi. Wiele firmzaufało nam, powierzając swoje tajemnice.Nasze hasło to FHU BEKAS – biurorachunkowe – marka sama…
  Listopada 11 Radomsko