Wycena przedsiębiorstw - Gdynia

  • ATEST Sp. z o.o.

    badaniach audytorskich według standartów polskich, IAS i GAAP, - przeglądach sprawozdań finansowych, - prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsłudze kadrowo - płacowej, - sporządzaniu ekspertyz w zakresie rachunkowości, podatków i finansów, - wycenie przedsiębiorstw i udziałów, - fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych, - daradztwie w zakresie organizacji oraz informatyzacji rachunkowości.
    Atest sp. z o.o Gdynia
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Gdynia