"T.M. AUDYTOR"

Kontakt email, www
ul. Mikołaja Kopernika 27 lok. 2, Chełm zobacz inne firmy z Mikołaja Kopernika
22-100 Chełm , woj. Lubelskie
  • Usługi TM AUDYTOR  wykonywane są przez doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów i certyfikowanych księgowych. Podstawą usług jest rzetelna  współpraca z Klientem, dyskutowane są wszelkie wątpliwości, także w zakresie nieobjętym zakresem umownym jeżeli ma to wpływ na jakość wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź identyfikacji zagrożenia, prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka, poprzez wprowadzenie korekt w księgach i deklaracjach i sprostowanie błędów zgodnie z zasadami rachunkowości.

Ryczałt ewidencjonowany

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Teresa MARCYNIUK „T.M. AUDYTOR” Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości  w Chełmie  22-100 Chełm, ul. Mikołaja Kopernika 27 lok. 2 prowadzi działalność od 01.10.1998 roku.  Posiada numer 1823  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nadany przez KIBR. NIP 5631461486 Regon 110191880.
  • Struktura organizacyjna wynika ze ściśle określonych świadczonych usług:
  • Biegli rewidenci
  • Certyfikowani księgowi
  • Pozostali pracownicy