Accounting Tax Consulting Marcin Cichocki

Kontakt email, www
Lubelska 36 zobacz inne firmy z Lubelska A, Olsztyn
,

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje: dokonujemy zapisów w podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta, prowadzimy ewidencje wyposażenia, sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, prowadzimy ewidencje VAT, sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.

Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej: sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych, prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS), prowadzimy imienne karty przychodów pracownika, prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40, sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Windykacja

Usługi windykacji obejmują: kontrola stanu należności, ustalenie prawidłowego adresu dłużnika i wysłanie wezwania do zapłaty, negocjacje terminu zapłaty, skierowanie sprawy na drogę sądową.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe obejmuje: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, ceny transferowe, kontrole i postępowania podatkowe, pomagamy w bezpiecznym i efektywnym rozliczaniu podatków. Reprezentujemy klientów w sporach z organami skarbowymi.

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Windykacja
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Świadczymy profesjonalne usługi outsorsingowe w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac od 2007 r. Nasze stosunki z Klientami opieramy zawsze na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu.
  • Jako doradca podatkowy kieruję się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów, przy zachowaniu zasad etyki i godności zawodu. Wykonuję czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z należytą starannością.
  • Misja firmy
  • Wzrost wartości firmy-biznesu naszych klientów dzięki profesjonalnemu doradztwu podatkowemu i finansowemu poprzez: poprawę płynności - kontrolę należności i zobowiązań, wzrost rentowności - kontrolę kosztów, optymalizację podatkową.