Aconto Usługi Księgowe

Kontakt email, www
Ul. Piaskowa 3b/3 Police, zobacz inne firmy z Piaskowa b Police,
72-010 Police , woj. Zachodniopomorskie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy: Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji, Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych) Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych, Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie), Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność, Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury. Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy: Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych, Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych, Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE), Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji, Sporządzanie sprawozdań statystycznych, Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach, Wszelkie inne czynności ,

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie i dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawowy zakres obsługi określony w umowie: Obsługa kadrowa: Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników, Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów, Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami. Obsługa płacowa: Przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta, Sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników. Obsługa ZUS: Sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą, Sporządzanie i składanie w imieniu klienta  dokumentów zgłoszeniowych. Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy: Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), wszelkie inne czynności związane  i wykonywane na życzenie klienta.

Porady prawne

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Usług Księgowych „ACONTO' zapewnia kompleksową obsługę małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zapewniając im pewność i bezpieczeństwo w sferze rachunkowo-podatkowej , rzetelną współpracę merytoryczną orazwsparcie i efektywne doradztwo w zakresie prowadzonej z Naszym biurem współpracy, poparte kilkunastoletnią praktyką zawodową w dziedzinie księgowo-podatkowej.   Prowadzimy działalność gospodarczą na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 16555/2006 wydanego przez Ministra Finansów, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.   Nasze usługi świadczymy z pełną odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy ubezpieczenie OC obejmujące odpowiedzialność cywilną podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.   Współpraca z Nami zapewni Państwu spokój i pewność, gdyż będzie prowadzona sprawnie i profesjonalnie co korzystnie wpłynie na rozwój i efektywność prowadzonej przez Państwa działalności.   Gwarantujemy – dobrą cenę, zadowolenie, wolny czas i … zyski !