Adaptax Usługi Księgowe Monika Rudek

Kontakt email, www
Skośna 12
30-383 Kraków , woj. Małopolskie

Nasza oferta skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług (w zależności od formy prowadzenia księgowości), a także zakres obsługi spraw kadrowo-płacowych:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Księga rachunkowa – pełna księgowość

 • prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L),
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2 lub PIT-5) w trakcie roku,
 • dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki (zasad) rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Obsługa płacowa pracowników

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zleceń,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
 • przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

Obsługa kadrowa pracowników

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
 • kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
 • ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata Środowiskowa

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Stowarzyszenia i fundacje

Podatki za granicą

Analizy ekonomiczne

Wnioski kredytowe

Korporacje i duże firmy

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Rozliczanie PITów

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Opłata Środowiskowa
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Podatki za granicą
 • Analizy ekonomiczne
 • Wnioski kredytowe
 • Korporacje i duże firmy
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Rozliczenie ZUS
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe
 • Deklaracje PFRON
 • Rozliczanie PITów

O nas

Firma ADAPTAX zajmuje się świadczeniem usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych (handlowych), księgowości uproszczonej (podatkowej księgi przychodów i rozchodów) oraz obsługą spraw kadrowo-płacowych.

Zapewniamy wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług.

Gwarantujemy poufność związaną z dostępem do informacjami zawartych w dokumentach źródłowych (faktury VAT, umowy, wyciągi bankowe).

Posiadamy ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 10.000 EURO.

Księgi rachunkowe (podatkowe) prowadzimy z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego ERP OPTIMA firmy Comarch S.A.

Pomagamy w formalnościach przy zakładaniu firmy lub rejestrowaniu spółki.

Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta !