Agencja Es-Jot Elżbieta Sperka Biuro Rachunkowe

Kontakt email, www
Al. Chopina Fryderyka 54 zobacz inne firmy z Chopina Fryderyka
67-108 Nowa Sól , woj. Lubuskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

A-Tax ConsultingHistoriafirmyA-Tax Consulting - w 2005 roku wyodrębniłsię ze spółki doradztwa podatkowego AgencjaEs-Jot,prowadzącej działalność w zakresie usług rachunkowych, orazdoradztwa podatkowego i gospodarczego, nieprzerwanie od roku 1992.Kwalifikacje i partnerzyWłaścicielem A-TaxConsulting jest Janusz Sperka, doradca podatkowy(wpis nr 06083),absolwent Politechniki Gdańskiej, wspólnik wyżej wymienionejAgencji Es-Jot, legitymujący siękilkunastoletnim doświadczeniem w bezpośrednim wykonywaniu usługksięgowych, doradztwapodatkowego i gospodarczego dla małych i średnich firm .A-Tax Consulting ściśle współpracuje zAgencją Es-Jot dysponującąkilkunastoosobowąkadrą doświadczonych pracowników legitymujących sięwykształceniem wyższym, spośródktórych pięć osób legitymuje się studiami podyplomowymi wzakresie rachunkowości idoradztwa podatkowego. A-Tax Consulting przy realizacjidużych, lub nietypowych zleceń,ściśle współpracuje z osobami zewnątrz - doświadczonymikonsultantami, analitykami,biegłymi rewidentami i prawnikami.Uprawnienia iubezpieczenieJanusz Sperka - właściciel A-Tax Consulting - jest:- licencjonowanym doradcą podatkowym ( nr 06083 )posiadającym uprawnienia Ministra Finansóww zakresie doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych wynikającez ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 05.07.1996,- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej zprowadzeniem usług doradztwapodatkowego, usług rachunkowo - księgowych, doradztwa i rozliczeń wzakresie ZUS, oraz innychzobowiązań publicznoprawnych.Zakres i organizacjausługA-Tax Consulting świadczy usługi zarównokompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych,jak i obsługi częściowej. Usługi świadczone są na zasadzieoutsourcingu pełnego - w całościw siedzibie naszej firmy, albo całkowicie lubczęściowo u klienta, co uzależnione jestzarównood wymagań klienta jak i udostępnianych przez niego warunkówlokalowych, sprzętowychi w zakresie oprogramowania.Zakres terytorialnyA-Tax Consulting świadczy wszystkierodzaje oferowanych usług dla podmiotów z terenu całego kraju,a w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarczego także dlapodmiotów z państw obcych.Bezpieczeństwo ipoufnośćA-Tax Consulting gwarantuje pełnąpoufność danych swoich klientów ( daneosobowe,informacje handlowe, gospodarcze i ekonomiczno-finasowe ) zarówno wokresie trwaniawspółpracy, jak i po jej zakończeniu. Korzystanie z naszych usługzwiększa poczuciebezpieczeństwa podatkowego naszych klientów.   - Zapraszamy do korzystania z naszch usług-     A-Tax ConsultingJanusz Sperkadoradca podatkowy 06083