Agencja Victor & ABCparty Biuro rachunkowe, organizacja imprez

Kontakt email, www
Al. Rejtana Tadeusza 1
23-204 Kraśnik , woj. Lubelskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Zapraszamy do korzystania z naszych usług księgowych wzakresie:Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanegopodatku dochodowego,Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,Prowadzenie ksiąg handlowych,Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku odtowarów i usług,Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,Sporządzanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środkówpieniężnych,Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułupodatku dochodowego,Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS,