ALKABAR sp. z o.o.

Kontakt email, www
Piotrkowska 121/21
,
sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności

Księga przychodów i rozchodów

rowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

Ryczałt ewidencjonowany

prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

Wycena przedsiębiorstw

Obsługa płacowa

sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

Ewidencja VAT

sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT

Rozliczenie ZUS

kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Biura rachunkowe

O nas

informacje o firmie Podstawowe informacje o biurze:Nazwa spółki: Alkabar Spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąAdres siedziby: 90-430 Łódź, ul.Piotrkowska 121 lok. 21Numer wpisu do KRS, Rejestr Przedsiębiorców:0000199120Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy: 50 000, 00 PLNNIP: 771-263-26-45Regon: 592278188