ALTHIMUS Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Zadumana 11A/4 zobacz inne firmy z Tamka
02-206 Warszawa , woj. Mazowieckie

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • bieżące księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • reprezentowanie Naszych klientów przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

W przypadku prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • dokonujemy zapisów w KPiR,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - połączyłabym te punkty
 • dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.
 • reprezentujemy Naszych klientów przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie listy płac z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie imiennych kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy,
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • naliczenia zaliczek na podatek oraz sporządzanie deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8AR,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • reprezentowanie Państwa przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz GUS.

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

 • księgowych
 • podatkowych
 • wobec ZUS
 • kadrowo-płacowych

Księga przychodów i rozchodów

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Stowarzyszenia i fundacje

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Analizy ekonomiczne
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Rozliczenie ZUS
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe
 • Deklaracje PFRON

O nas

Biuro rachunkowe ALTHIMUS Sp. z o.o. zostało założone w maju 2008 roku przez osoby z doświadczeniem w finansach i księgowości oraz informatyce. Od tej pory świadczymy usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla ciągle poszerzającej się grupy Naszych klientów.

Praca dla podmiotów o różnej wielkości i specyfice pozwoliła na zdobycie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia potrzebnego w prowadzeniu firmy oraz wyobrażenia jaką firmę chciałabym stworzyć i jaką jakość usług zagwarantować swoim przyszłym klientom. Celem ALTHIMUS jest satysfakcja Klienta z otrzymanych od Nas wszystkich wymaganych informacji, przygotowywanych i prezentowanych w sposób uniemożliwiający odczucie różnicy pomiędzy własnym działem księgowości a outsourcingiem. Świadczymy usługi dla podmiotów o różnej formie prawnej, profilu działalności jak i wielkości.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów prowadzących księgi handlowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Współpraca z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami umożliwia zapewnienie kompleksowej usługi Naszym Klientom.

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz aktualne ubezpieczenie OC działalności biura rachunkowego.

Ponosimy odpowiedzialność za jakość naszych usług. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca ze stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.