AM Biuro Rachunkowe A Maćkowski

Kontakt email, www
ul.Józefa Friedleina 4-6 , Kraków
30-009 Kraków V Łobzów , woj. Małopolskie

Księga przychodów i rozchodów

KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zasady rozliczania ksiąg przychodów i rozchodów:     Po dostarczeniu do Biura dokumentów księgowych na początku miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym , następuje ich weryfikacja oraz ich zaksięgowanie w systemie komputerowym .     Po zaksięgowaniu klient otrzymuje skrócone lub pełne wydruki komputerowe dotyczące danego miesiąca .       Na koniec roku rozliczeniowego klienci otrzymują oprawione wydruki dotyczące całego roku .

Ryczałt ewidencjonowany

EWIDENCJA RYCZAŁTOWA Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego i VAT w oparciu o dostarczone dokumenty zostają sporządzone odpowiednie ewidencje ryczałtowe.     Na ich podstawie zostaje rozliczony zryczałtowany podatek dochodowy , wystawione odpowiednie deklaracje oraz przelewy bankowe dotyczące wpłat podatku .  

Deklaracje podatkowe

PODATEK DOCHODOWY W oparciu o zaksięgowane dokumenty oraz indywidualne warunki podatnika Biuro rozlicza podatek dochodowy.     Klienci otrzymują dwa egzemplarze deklaracji PIT oraz na indywidualne życzenie przelewy bankowe.     Istnieje możliwość po podpisaniu deklaracji złożenie ich w Urzędzie Skarbowym .       Biuro nie dokonuje wpłat podatku w imieniu klientów .

Obsługa kadrowa

ROZLICZENIA KADROWE Rozliczenia kadrowe obejmują pełny zakres problemów związanych z zatrudnionymi pracownikami.     Prowadzimy rozliczania począwszy od zawarcia umowy , sporządzenia Listy Płac , rozliczenia podatku od wypłaconych wynagrodzeń aż po sporządzenie deklaracji PIT 4 i wydrukowanie przelewu bankowego.     Klienci otrzymują wydrukowane Listy Płac w formie zbiorczej lub indywidualnej na podstawie których dokonują wypłat wynagrodzeń pracownikom

Analizy ekonomiczne

Ewidencja VAT

PODATEK VAT W oparciu o dostarczone dokumenty zostają one zapisane w rejestrach sprzedaży VAT i rejestrze zakupu VAT.     Na ich podstawie zostaje rozliczony podatek należny i naliczony Vat oraz sporządzona deklaracja Vat 7.     Na indywidualne życzenie zostaje wydrukowany przelew bankowy dotyczący zapłaty podatku .       Istnieje możliwość zlecenia złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie ZUS

ROZLICZENIA ZUS Obsługa rozliczeń ZUS obejmuje pełny ich zakres , od dokumentów zgłoszeniowych po rozliczeniowe.     Dotyczy to zarówno właścicieli jak i pracowników, w zależności od zawartej umowy.     Deklaracje zostają przesłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą przekazu elektronicznego.       Płatnicy składek ubezpieczeniowych otrzymują potwierdzenia przekazania deklaracji oraz przelewy bankowe dotyczące wpłat.

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro rachunkowe AM specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.     Biuro rachunkowe  AM kieruje swoją ofertę  do wszystkich osób, które chcą bezpiecznie prowadzić swoje interesy. Przeszło 15 letnie doświadczenie specjalistów biura rachunkowego gwarantuje w pełni zgodną z polskimi przepisami obsługę księgową firm.     Zapraszamy Państwa do naszego biura.                                              ul. Friedleina 6 lok.209     Od momentu podpisania umowy możemy przejąć wszystkie czynności księgowe, załatwić wymagane formalności w Urzędach. Firmom nowo powstałym pragnącym wejść na polski rynek oferujemy pełny zakres czynności potrzebnych do uruchomienia firmy. Pomożemy w rejestracji, przygotujemy dokumenty, udzielimy niezbędnych porad dotyczących sposobu rejestracji zarówno w Urzędzie Statystycznym jak i Skarbowym.