Arkadiusz Żabiński Biuro Rachunkowe Ap Tax

Kontakt email, www
ul. Słowiańska 37/11 (3. piętro) Wrocław
50-234 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w szczególności:  - sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych, - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia - przygotowywanie deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) - przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników i pracowników - sporządzanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło, list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło - przygotowywanie i przesłanie deklaracji do ZUS - przygotowywanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4) - sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT - sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) - sporządzanie zeznania rocznego - przekazywanie informacji o zobowiązaniach wobec US oraz ZUS drogą elektroniczną lub telefonicznie, przygotowywanie przelewów do US oraz ZUS - archiwizacja dokumentów

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakres usług tożsamy z usługami dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji przychodów.

Obsługa kadrowa

Zagadnień dotyczących Kadr i Płac, w szczególności: - dokonywanie naliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, - prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, - przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) - sporządzanie i dostarczanie raportów oraz deklaracji wymaganych dla ZUS, - sporządzanie rocznych informacji (PIT-11) - sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego - prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowanie oraz zwalnianiem pracowników - bieżące prowadzenie spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe, karty ewidencji czasu pracy itp.)

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Obsługa kadrowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Służymy Państwu pomocą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych podmiotów gospodarczych, zatrudniających do 10 pracowników, prowadzących uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego jak i do firm, które zlecą nam prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Obsługę firm prowadzimy w oparciu o najnowsze, licencjonowane oprogramowanie gwarantujące poprawność i rzetelność rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.
 • Działalność biura rachunkowego została objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, co zwiększa bezpieczeństwo naszych klientów.
 • Powierzając nam swoją księgowość oraz sprawy związane z podatkami mają Państwo gwarancję rzetelnie, fachowo i szybko wykonanych usług.
 • Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych usług.