As Biuro Rachunkowe Joanna Gruda

Kontakt email, www
Niepodległości 16/2
37-620 Świdnica , woj. Podkarpackie

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Biura rachunkowe

O nas

. ● księgi rachunkowe, ● podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ●
ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego, ● ewidencje środków
trwałych i wyposażenia, ● płace i kadry ( w tym pomoc w
organizowaniu szkoleń BHP), ● rozliczenia z ZUS, ●
ewidencje i rozliczenia z tytułu podatku VAT, CIT, PIT oraz
akcyzy, ● opracowywanie planu kont i polityki rachunkowości, ●
sprawozdania finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat,
informacja
dodatkowa, przepływy środków
pieniężnych), ● analizy finansowe w zależności od określonych przez
klienta potrzeb,a także: ● reprezentowanie klienta przed
urzędem skarbowym, urzędem kontroli skarbowej i zakładem
ubezpieczeń społecznych, ● obsługa kontroli
podatkowych i skarbowych w siedzibie biura rachunkowego, ●
sporządzanie pism urzędowych i odwołań do urzędów skarbowych,
urzędów kontroli skarbowej
oraz izb skarbowych, ● konsultacje w zakresie prawa
podatkowego, ● możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta
zarówno z terenu Świdnicy, jak i innych
miejscowości ( na życzenie klienta),