AUDYT Sp. z o.o. - Filia

Kontakt email, www
Sienkiewicza Henryka 1
Łódź , woj. Wielkopolskie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Audyt Sp. z o.o. AUDYT Spółkaz o.o. 90-527 Łódź, ul.Wólczańska 128 134, III piętro Telefony:  42 279 79 16, 42 279 79 17, 42 279 79 18, 42 279 70 19 Telefony komórkowe: 516 040 312, 516 040 313, 516 040 316, 535 040 319faks: 42 299 96 57      e-mail: NIP 725-17-82-676    REGON 472337969 KRS0000195846 Sąd Rejonowy dlaŁodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego                kontobankowe: 94105014611000002266191192 ING Bank Śląski w Łodzi ul.Srebrna 32   Kapitał zakładowy 50.000zł ZAPRASZAMY iOFERUJEMY: prowadzenie- pełnej księgowości (posiadamy uprawnienia Ministra Finansów),  prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtowców i ewidencji VAT, pozostałe usługi księgowe, np. prowadzenie rozrachunkówz kontrahentami prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych     sporządzanie deklaracji i rocznych zeznań podatkowych–dla Klientów Biura doradztwo podatkowe i w zakresie rachunkowości w pełnymzakresie – dla Klientów Biura, opracowywanie wniosków  kredytowych, sporządzanie biznesplanów,rachunków wyników,  zestawień przepływówpieniężnych, Informacja oBiurze Księgowym Biuro działa od1994 roku. Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniającedo usługowego prowadzenia ksiąg i ewidencji rachunkowych lub tytuły doradcówpodatkowych. Staramy się takprowadzić sprawy naszych klientów, aby dbając o ich interesy optymalniewykorzystać możliwości stworzone przez obowiązujące prawo podatkowe. Posiadamy znakomitewarunki organizacyjne, sprzętowe i kadrowe dla prowadzenia biura rachunkowego iwykonywania doradztwa podatkowego. Zapraszamy doodwiedzenia nas w siedzibie SpółkiAUDYT– biurowiec Synergia (pomiędzy ulicami Mickiewicza i Å»wirki). Łódź, 15 lipca 2012 r