Biuro Biegłego Rewidenta Ireneusz Olewniczak

Kontakt email, www
Ługwałd 2
11-001 Dywity , woj. Warmińsko-Mazurskie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Strona głównaPrzedmiotem działalności biura rachunkowego, zgodnie z USTAWĄz dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz onadzorze publicznym, jest:wykonywania czynności rewizji finansowej,usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowychdoradztwo podatkoweprowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnegodziałalnośćwydawnicza lub szkoleniowa w zakresierachunkowości,rewizji finansowej i podatkówwykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno--finansowychŚwiadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania,wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lubrewizji finansowejŚwiadczenie usług przewidzianych standardami rewizjifinansowej, atakże innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach dowykonywania przez biegłych rewidentów.