Biuro Biegłego Rewidenta Profit Bilans Jaskulski Krzysztof

Kontakt email, www
Daleka 1 zobacz inne firmy z Daleka
25-319 Kielce , woj. Świętokrzyskie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

FirmaPROFIT-BILANS działa na terenie woj. świętokrzyskiego od 1992roku.początkowo jako jednoosobowa spółkaz ograniczonąodpowiedzialnościąpod nazwą Biuro Doradcówi RewizjiProfit-Bilans w Kielcach. Podtą nazwąw 1992 r, jako jedna z pierwszych w kraju, została zarejestrowanajako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,w rejestrzeprowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów podnr 129.Od miesiącagrudnia 1995 r, działalnośćFirmy prowadzona jest w formiejednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie wpisu doewidencji działalnościgospodarczej prowadzonej przez Urząd Miastaw Kielcach pod nr. 7204/94.Wpis na listę podmiotów uprawnionychdo badania sprawozdań finansowych Firmadziałającana nowychzasadach uzyskała w dniu 5 grudnia 1995r. pod nr 1177.Warunkiemuzyskania wpisów , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie /Dz.U.Nr 121,poz.592/ byłoposiadanie przez właściciela uprawnień biegłegorewidenta.Właścicielem Firmy jestmgr Krzysztof Jaskulski posiadający uprawnieniabiegłego rewidentaod 1981 r. Oprócz posiadanych uprawnień nr 1400/4402właściciellegitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym , w tym 13 letniąpraktykąkomisarza kontroli skarbowej. Niezależnie od tegosamodzielną działalnośćgospodarczą właściciel prowadzi od 1987roku, w tym, w zakresie biura rachunkowegood 1 stycznia 1991 r.jako wspólnik –Spółki Cywilnej Profit ProfesjonalneBiuroObsługi Rachunkowej i Konsultingu w Kielcach. W ramach tego Biura,oprócz obsługi podatkowej –prowadzona była działalność wzakresie wycenyprzedsiębiorstw dla celów prywatyzacji w tym m.innymi Ponar Tarnobrzeg.Samodzielnebadania bilansów prowadzone było od momentu uzyskania przezwłaściciela uprawnień, to jest od 1982 r, początkowo w ramachobowiązującychówcześnieprzepisów na zlecenie Izby Skarbowej, apo zmianie zasad działania biegłychrewidentów – samodzielnie, lubwe współpracy z innymi dużymi podmiotamiuprawnionymi. W tymsystemie właściciel brał udział w badaniach takichpodmiotówgospodarczych jak Elektrownia Siersza i Polmo Praszka.Aktualnie PROFIT-BILANS specjalizuje się w samodzielnym badaniubilansów średniej wielkości jednostek gospodarczychw tym jednostek z udziałem kapitałuzagranicznego.Na życzeniezleceniodawców opinia i raport z badania może być zaprezentowanawjęzyku angielskim.Do bieżącejobsługi rachunkowej , prowadzonej na rzecz 25 podmiotówgospodarczych PROFIT - BILANS zatrudnia3 pracowników o wysokichkwalifikacjach merytorycznych.