Biuro Biegłych Rewidentów EKSPERT Sp. z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Grupa Finans-Servi

Kontakt email, www
Al.Niepodległości 20/22 Częstochowa
42-216 Częstochowa , woj. Śląskie

Stowarzyszenia i fundacje

Wnioski kredytowe

Dotacje i rozliczanie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Wnioski kredytowe
  • Dotacje i rozliczanie
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Biegłych Rewidentów 'EKSPERT' jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1990 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130872. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 246 (publikacja listy: www.kibr.org.pl ) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, główny udziałowiec Spółki jest organizacją społeczno-zawodową o ponad 100-letniej tradycji. Początek ruchu zawodowego księgowych na Ziemiach Polskich datuje się od 1907 roku . Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem rzeczywistym IFAC (Międzynarodowej Federacji Księgowych), oraz EFAA (Europejskiej Federacji Audytorów i Księgowych). FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedną z największych polskich firm audytorskich. Spółka FINANS-SERVIS koordynuje pracę powstałej w październiku 1998r Grupy Kapitałowej FINANS-SERVIS zrzeszającej 12 spółek z udziałem kapitału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nasze Biuro 'EKSPERT' wchodzi również w skład tej GRUPY. Udziałowcami Biura 'EKSPERT' są również osoby fizyczne: biegli rewidenci i inne osoby związane ze Spółką Skład Zarządu Spólki jest następujący: Prezes Zarządu - Joanna Nowowiejska-Fedecka - biegły rewident Wiceprezes Zarządu: - Ola Zadroz - biegły rewident W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Przewodnicząca: - Barbara Najdek Członek: - Maria Natkowska - biegły rewident Członek: - Elwira Juszczyk - biegły rewident Biuro 'EKSPERT' jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.