Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Łęczycka 22
Łódź , woj. Wielkopolskie

Analizy ekonomiczne

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Analizy ekonomiczne
  • Biura rachunkowe

O nas

B iuro B iegłych R ewidentów Sp. z o.o.
zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000067886 . Spółkę założono w 1992 roku. Spółkę
reprezentuje kapitał wyłącznie polski i wynosi 50 000,00 zl
. Prezesem Zarządu jest biegły rewident Pani
Janina Rygier
. Spółka uprawniona jest do badania
sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
1051 . S pecjalizacja spółki: obsługa
rachunkowa jednostek:
- w biurze
- u klienta
badanie sprawozdań finansowych,
audyty:
- poprawności prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
- Środowiska rachunkowości.
analizy ponoszonych przez jednostki kosztów, Naszymi klientami są
spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje.
Obsługiwane podmioty to firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.
Posiadamy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO
9001:2000.