Biuro Księgowe i Zarządzanie Nieruchomościami

Kontakt email, www
Wolności 10/21
62-800 Nowe Skalmierzyce , woj. Wielkopolskie

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

W ramach tej oferty pragniemy zainteresować Państwawspółpracą w zakresie następujących usług:-prowadzenie pełnej księgowości- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów- prowadzenie księgowości zryczałtowanej- prowadzenie spraw kadrowych i płacowych- rozliczenia z ZUS i US- rozliczenia najmu- wypełnianie PIT-36, 37 i inne- sporządzanie bilansu i rachunku wyników- analizy finansowe- inneW ramach tej oferty proponujemy Państwu przyjazną inowoczesną obsługę w zakresie administracji i zarządzaniaoraz obsługi finansowej nieruchomości mieszkalnychi  komercyjnych.Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych,właścicieli nieruchomości czynszowych i nieruchomościkomercyjnych.- weryfikowanie stanu prawnego i faktycznegonieruchomości,- kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeńoraz terenów służących do wspólnego użytku  właścicieli lokali,- zawieranie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu orazfirmami wywożącymi śmieci,- bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi wzakresie konserwacji, bieżących napraw,  zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,- zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznychnieruchomości i urządzeń stanowiących  ich wyposażenie zgodnie z wymogami prawabudowlanego,- przygotowanie planów remontowych,- wybór wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektówumów i zleceń, negocjowanie warunków  wykonania prac związanych z bieżącą obsługąnieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi,- kontrola prawidłowości realizacji zleconych kontrahentomzadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania,- nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali wnieruchomości,- okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztachutrzymania nieruchomości  oraz osiągniętych przychodach,- nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłatprzypadających od nieruchomości wspólnych,- bieżąca obsługa informacyjna właścicieli lokali w sprawachdotyczących nieruchomości, poszczególnych  lokali oraz wydawanie zaświadczeń ipoświadczeń,- prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej