Biuro obsługi klienta Kraków

Kontakt email, www
Zakrzów 314
32-003 Niepołomice , woj. Małopolskie

Porady prawne

Wnioski kredytowe

Windykacja

Doradztwo podatkowe

Księgowość online

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Porady prawne
  • Wnioski kredytowe
  • Windykacja
  • Doradztwo podatkowe
  • Księgowość online
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

USŁUGI KSIĘGOWE Współpraca z Wellton Account & Finance Consulting polega ona natym, że Klienci decydując się na prowadzenie księgowości otrzymujądodatkowo pakiet usług doradczych z zakresu prawa, optymalizacjipodatków, zarządzania oraz rozwoju biznesu. Dlaczego warto przenieść księgowość do Wellton Account& Finance Consulting?duża oszczędność czasu oraz pieniędzyprzerzucenie odpowiedzialności za księgowość na nasze biurodoradztwo w zakresie optymallizacji podatków oraz kosztówdziałalności W ramach obsługi zapewniamy:prowadzenie księgowości firmy zgodnie z zasadami rachunkowościindywidualny doradcaopracowywanie pism urzędowych, podań, odwołańprowadzenie rozliczeń pracowników: PIT-4, CIT-2, PIT-40 CIT-8,CIT-8Asporządzanie ewidencji środków trwałychprowadzenie ewidencji VATreprezentowanie  przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Dla wymagających oferujemy dostęp do unikalnych aplikacjiwspomagających zarządzanie.  Obsługa księgowa Zlecając nam swoją księgowość otrzymują Państwo pełen pakiet usługksięgowych, dostosowany do indywidualnych potrzeb Firmy:prowadzenie księgowości zgodnie z zasadami rachunkowości(księgowość pełna i uproszczona)prowadzenie kadr i płacprowadzenie ewidencji VATsporządzanie deklaracji dla potrzeb urzędu skarbowego,statystycznegosporządzanie raportów wymaganych przepisami prawasporządzanie raportów wg indywidualnych wskazań klientareprezentacja przed Urzędami Obsługa kadrowo-płacowaprowadzenie akt osobowychsporządzanie list płacrozliczanie umów cywilno- prawnychprzygotowywanie umów, wniosków, zaświadczeń i innychsporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRONsporządzanie raportów wg indywidualnych wskazań klientareprezentacja przed UrzędamiProwadzimy również firmy wielooddziałowe, specjalizujemy sie wobsłudze kadrowo- płacowej firm, posiadających oddziały w Polsce iza granicą. Dzięki doświadczeniu, wypracowanym procedurom orazinternetu jesteśmy w stanie szybko i w prosty sposób obsługiwaćpracowników niezależnie od ich miejsca pracy. Oferujemy teżprzejęcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami, coogranicza  liczne telefony i interwencje  w siedzibiePaństwa Firmy.  Księgowość on-line Często przekazanie swojej księgowości do biura rachunkowegowywołuje niepokój, zwiazany z poczuciem braku kontroli nadkluczowym zaganieniem w firmie, jakim są finanse. Przy pracyrozproszonej, wieloodziałowej, zdaża sie, że poszczególne osobypotrrebują niezależnie dokonywać zapisów w systemie księgowym.Aby to ułatwić, proponujemy nowoczesne rozwiazania, uzależnione odindywidualnych potzreb klienta:wgląd w swoje dane ksiegowe oraz kadrowo- płacowe przez stronęwww, z mozliwoscią tworzenia zestawień czy wykresówudostepnienie poszczególnych modułów klientowi, np.fakturowanie, CRM, handel, gdzie dane przesyłane są w dowolnymczasie do jednej bazykorzystanie z niektórych funkcji programu, znajdującego się wbiurze rachunkowym poprzez internet, na podstawie udzielonychwcześniej uprawnieńdostęp do wyników swojej firmy na stronie www biurarachunkowego  KPiR Przy mniejszej skali prowadzenia działalności stosuje sieksięgowość uproszczoną w postaci podatkowej księgi przychodów irozcgodów (KPiR), ryczałtu lub karty podatkowej. Najbardziejpopularną jest KPiR, ponieważ daje więcej mozliwości, niż inneformy opodatkowania.+mozliwość samodzielnego prowadzenia ksiegowości, posiadającpodstawy z tego zakresu, jak i śledząc zmiany w przepisach+płacenie podatku dochodowego od realnie uzyskiwanych dochodów+czytelnosć zapisów, co umożliwia wgląd w sytuację finansowąfirmy, czy sporządzanie remanentów+relatywnie niskie koszty outsorcingu swojej ksiegowości+elastyczność w płaceniu podatków: mozliwość płacenia zaliczekna podatek miesiecznie, kwartalnie lub zaliczkowo na podstawiedanych historycznych+nizszy podatek w porównaniu z pełną księgowościa przydochodach ponizej I progu podatkowego (18% zamiast 19%)-ponoszenie kosztów outsorcingu księgowego ze względu nauciażliwości zwiazane z samodzielnym ksiegowaniem-konieczność skrupulatnego zbierania wszystkich dokumentówzwiazanych z działalnoscią: faktur, umów, potwierdzeń przelewów,itpObecne czasy charakteryzują się wysoką specjalizacją wposzczególnych dziedzinach, ciągłym pośpiechem i stresem zwiazanymz nawałem spraw. Przekazując ksiegowość do dobrego biurarachunkowego przekazujesz nie tylko obliczanie podatków, ale teżzyskujesz spokój, bezpieczeńctwo, czas, kontrolę, jak i dostęp dospecjalistów w dziedzinie biznesu.  Zakładanie firmy Pomagamy w rejestracji nowo powstałych Firm od konsultacji na tematwyboru rodzaju firmy czy opodatkowania, poprzez przygotowani umowyspółki oraz innych niezbędnych dokumentów (upoważnienia,tłumaczenia, uchwały), po rejestrację w urzędach. Zakładamy zarównospółki prawa handlowego, jak i przedsiębiorstwa jednoosobowe.Prawidłowe złożenie wszystkich dokumentów pozwala uniknąć problemóww przyszłości. Pomagamy również zdobyć fundusze na rozpoczęciedziałalności.Zlecenie księgowości oraz kadr i płac firmie zewnętrznej pozwalaograniczyć koszty związane z:zatrudnieniem księgowej oraz kadrowejwyposażeniem stanowiska pracyzakupu sprzętu oraz oprogramowaniainwestowania w podnoszenie kwalifikacji pracownikówodpowiednim wykorzystaniem przepisów prawa podatkowegouzyskaniem porad dotyczących prowadzenia działalności czas związany z:wizytami w urzędachkontrolą pracowników problemy związane z:zapewnieniem zastępstwa w razie nieobecności pracownikapilnowaniem terminówśledzeniem zmian w przepisach  Prowadzenie księg handlowych Spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorcy, którzy przekroczyli w2009 roku kwotę 1 200 000 Euro, maja obowiazek prowadzenia ksiagrachunkowych (tzw. pełna ksiegowość). Nakłada to na przedsiębiorcęwiele obowiązków, często dosć uciażliwych, ale też daje nowemozliwości.-większe koszty prowadzenia ksiegowości i obsługi prawnej-konieczność skrupulatnego zbierania wszystkich dokumentówzwiazanych z każdą operacją gospodarczą w Firmie-obracanie ściśle określonym kapitałem, oddzielenie środkówwłasnych od środków Firmy-prowadzenie dodatkowych raportów: kasowego i bankowego-dodatkowa sprawozdawczość na potrzeby Zarządu, KrajowegoRejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego+lepsze postrzeganie na rynku przez wiekszych klientów, większezaufanie klientów+lepsze zabezpieczenie finansowe wspólników+ pełny wglad w sytuację firmy+mozliwość odrębnego rozliczania poszczególnych projektów,działów, obszarów+łatwe wykorzystanie danych do analiz finansowych, co pomaga wpodejmowaniu decyzji na temat metod pozyskiwania kapitału,inwestowania, przekształceń, rozwojuWiekszość z ww. zadań moze przejąć dobre biuro rachunkowe, copozwoli wykorzystać mocne strony pełnej ksiegowości, jednocześnienie ponosząc zbyt dużych kosztów.  Usługi finansowe Zarówno nowo powstające firmy, jak i długo istniejące na rynku,potrzebują szerokiego wachlarza usług finansowych. Wychodzącnaprzeciw tym oczekiwaniom pomagamy Firmom w:pozyskaniu funduszy na otwarcie i rozwój działalnościpozyskanie pieniędzy na zatrudnienie pracownikówuzyskaniu kredytuzakupie środków trwałych z wykorzystaniem leasinguwyborze banku, oferującego optymalne dla Firmy rozwiązania(linia kredytowa, faktoring, gwarancje bankowe)windykacji oraz kontrolingu należnościwyborze ubezpieczeń dotyczących prowadzonej działalności (OC,ubezpieczenia grupowe dla pracowników)odpowiednim inwestowaniu kapitału poprzez fundusze inwestycyjne  Usługi z zakresu ekonomii Rynek wciąż sie zmienia, zmieniają sie też potrzebyprzedsiębiorców. W wyniku rozwoju czy przekształceń Firmypotrzebują różnego rodzaju usług, które możemy zapewnić, amianowicie:pwycenę przedsiębiorstwa lub jego częścianalizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwaprzygotowanie Firmy do wejścia na nowe rynkisporządzanie biznessplanów  Usługi z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy W ramach bieżącej obsługi księgowej mają Państwo dostęp do swojegoDoradcy, który pomoże Państwu rozwiązać problemy związane z prawempodatkowym oraz prawem pracy. Sporządzamy interpretacje podatkowedotyczące nietypowych spraw. W razie potrzeby wykorzystujemy gronowspółpracujących z nami specjalistów.   OBSŁUGA PRAWNO PODATKOWA Przy prowadzeniu własnej firmy na naszej drodze napotykamy naliczne pytania i wątpliwości w obszarze prawa podatkowego,gospodarczego, prawa pracy. Często nie bardzo wiadomo, do kogozwrócić się o odpowiedź. Dobre buro rachunkowe pomaga nie tylkoprzy obliczaniu podatków, ale też w całej sferze gospodarczej.Dobry doradca pomoże w znalezieniu rozwiazań, które będą adekwatnedo indywidualnych potrzeb klienta. W gaszczu przepisów łatwo orozwiazania rutynowe, najczęściej praktykowane. W naszej firmienajważniejsze jest znalezienie odpowiedzi, która będzie odpowiedniadla konkretnej sytuacji.Pomaga w tym nie tylko wiedza i doswiadczenie, ale też współpracaze specjalistami w różnych dziedzinach.  Rejestracja firmy Załozenie działalnosci gospodarczej nie wymaga większych kosztów.Od jakiegoś czasu mozemy to zrobić odwiedzając kilka okienek wjednym urzędzie. Najczęsciej trwa to od dwóch do trzech godzin,oraz wysiłku związanego z wypełnieniem kilku dokumentów. Częstonowi przedsiębiorcy popełniają podstawowe błędy, które wkonsekwencji moga wymagać dodatkowych kosztów czy poświęcenia czasuna korekty.Przy zakładaniu spółki prawa handlowego, ryzyko popełnienia błędujest dużo większe. Rejestracja w KRS to decyzja, której zmianawymaga sporo czasu i dodakowych kosztów. W przeciwieństwie dodziałalnosci gospodarczej, nie można się obyć bez notariusza,prawnika czy doradcy gospodarczego. Dobre przygotowanie do otwarciafirmy to bezpieczny start w nową sferę naszego życia biznesowego.Zgodnie z zasadą one-doore proponujemy otwarcie firmy, niezależnieod jej wielkosci, za pośrednictwem jednej osoby z naszego biura,która pomoze sprecyzować, jak przyszła działalnosć ma wyglądać,kontaktem z odpowiednimi specjalistami, wypełnieniem i złozeniemdokumentów, opieką POS.  Doradztwo podatkowe Księgowość to w firmie ważny dział. Prawidłowo prowadzona pomagaoptymalizować podatki, składki, usprawnia współpracę zkontrahentami. Przepisów podatkowych jest całe mnóstwo, wciążwchodzą nowe roporządzenia i zmiany. Dobry doradca podatkowy pomagaodnaleźć te przepisy, które pomogą przedsiębiorcy zgodnie z prawemobnizyc koszty prowadzenia działalnosci. Pomoze też rozwiazać sporyz kontrahentem czy urzędem. Często do rozwiazania spraw mniejszejwagi wystarcza telefon, do spraw bardziej skomplikowanych potrzebnamoże być rozmowa, lub przygotowanie pisemnej interpretacji.Współpraca naszeo doradcy z prawnikami z zakresu prawa pracy, prawagospodarczego czy cywilengo zapewnia wgląd w sprawę z szerokiejperspektywy.Przy stałej umowie na prowadzenie księgowości większość sprawrozwiazujemy w formie uproszczonej- telefon, mail, spotaknie, conie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.  Doradztwo prawne Usługi prawne są potrzebne w różnych sferach naszego życia. Wprzypadku prowadzenia działalności często potrzebujemy porady wzakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa podatkowego czyprawa pracy. Szczególnie jeśli prowadzimy średnia lub dużą firmę, wokresie rozwoju czy zmian. Dobry prawnik pomoże bezpiecznie pokonaćnapotkane problemy. Ze względu na różnorodność spraw współpracujemyz prawnikami, z których każdy zajmuje się inną dziedziną. Dziękitemu możemy pomóc nawet w trudnych czy skomplikowanych sytuacjach.  Windykacja należności Niska ściagalność należności to poważny problem życiagospodarczego. Opóźnienia płacenia należności to często już norma,szczególnie przy współpracy z dużymi kontrahentami. Wpływa toprzede wszystkim na naszą płynność, ogranicza inwestycje, oddaleniew czasie zwieksza ryzyko nieściągalności.Proponujemy następujące rozwiązania:Controling płatności: oddanie bieżących lub krótkoprzeterminowanych należności pod opiekę specjaliscie, którytelefonicznie pilnuje terminów płatnosci. Tu skuteczność jestnajwiększa, zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niz leczyć.Windykacja: ściąganie przeterminowanych należności wg wskazówekklienta, w zależnosci od złożoności sprawy telefonicznie,bezpośrednio, poprzez stosowne urzędy.Wykup przeterminowanych należności przez firmy windykacyjne.Pomagamy naszym klientom znaleźć najlepsze dla nich rozwiązanie jakteż odpowiednich specjalistów.   FINANSE DLA FIRMY Księgowość  możemy podzielić ze względu na wykorzystanie jejwyników na rachunkową i zarządczą. Ta druga pozwala przedsiębiorcypodejmować decyzje związane z finansami firmy. Dział finansowypomaga w podejmowaniu takich decyzji. Ważne jest, aby wydawaneprzez firmę środki pozwalały na jej rozwój, wspierały osiąganiecelu firmy, nie obciążały bieżącej działalności. Proponujemy kilkasposobów racjonalizacji wydatków. Bank dla firmy Banków w naszym kraju jest pod dostatkiem, stąd może być trudność zich wyborem. Ważne jest, aby bank spełniał nasze potrzeby zarównona dzień dzisiejszy, jak i w miarę rozwoju naszej firmy. każdy bankma własną grupę docelową, a wiec i specyficzne produkty.Rozmawiając z naszym doradcą warto ściśle określić wszystkie swojepotrzeby, zakres prowadzonej działalności, plany na kolejne lata.Dobry, dopasowany do naszych potrzeb bank, może nam znacznieuprościć prowadzenie działalności. Takie usługi jak odnawialnalinia kredytowa, faktoring, gwarancja bankowa, szczególnie dlanowych przedsiębiorców są trudno osiągalne. Długoletnia współpracaz bankami, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, pomogąnam wybrać najkorzystniejszą ofertę.  Leasing kredyty Przy własnym biznesie zewnętrzne źródła finansowania najczęściejpotrzebne są w momencie niskiej zdolności kredytowej. Zazwyczajjest to moment rozpoczęcia działalności, faza rozwoju czyprzekształceń. Rynek proponuje wiele instrumentów, z których wartoskorzystać. Są to kredyty obrotowe, faktoring należności, linieodnawialne, czy leasing na środki trwałe. Warto znać wszystkiekorzyści, jak i  słabe strony danego sposobu finansowania.Nasz doradca pomoże dopasować odpowiednie środki do specyficznychpotrzeb Firmy.  Dotacje rządowe Pieniądze ze środków unijnych będą dostępne prawdopodobnie do końca2013 roku. Natomiast w dalszym ciągu można będzie korzystać ześrodków rządowych. Jest wiele sposobów pozyskanie pieniędzy naotwarcie działalności, jak też na jej rozwój. Od dotacji narozpoczęcie działalności, po dofinansowanie na nowe miejsca pracyczy zatrudnienie osób niepełnosprawnych, czy zatrudnieniestażystów. Są one względnie łatwo dostępne, a nasz doradca pomagadokonać najbardziej właściwego wyboru.  Dotacje unijne Jeszcze do 2013 roku mamy możliwość korzystania z funduszy, któreUnia europejska przeznaczyła dla krajów słabiej rozwiniętych. Wartoz nich korzystać, choć większość przedsiębiorców narzeka naskomplikowane procedury. Jest w tym dużo prawdy, szczególnie wprzypadku mniejszych projektów. Warto jeszcze przed przystąpieniemdo prac nad projektem przeanalizować sytuacje z doradcą, czy wogóle warto podejmować temat. Należy pamiętać chociaż o takichsprawach jak:wkład własny, w zależności od projektu to 20-50% inwestycjidługi czas oczekiwania na wypłatę środków (od pół roku do roku)konieczność zainwestowania własnych środków do momenturozliczenia dotacjiryzyko błędnego szacowania związanego z odległością projektu dojego realizacjiryzyko różnic kursowychkonieczność bardzo ścisłego trzymania sie wytycznychWarto wszelkie wątpliwości omówić z naszym doradcą.   DORADZTWO FINANSOWE Początkowo firmy doradztwa finansowego kojarzone były bezpośrednioz doradztwem w sprawie zaciągnięcia kredytów a ówczesną ich funkcjąbyło doradzenie klientowi, w którym banku najkorzystniej jestzaciągnąć pożyczkę i na jakich zasadach będzie opierała się jejspłata. Dzięki temu klient nie musiał już chodzić od banku dobanku, zbierając oferty i informacje z każdej z placówek. Obecniedoradztwo finansowe rozszerzyło swój zakres działania. Oferowaneusługi nie dotyczą już tylko kredytów, ale również inwestycjifinansowych i oszczędzania na przyszłość. Dostępne są kredyty nietylko mieszkaniowe ale i gotówkowe, refinansowe i konsolidacyjne.Firmy doradztwa finansowego oferują również fundusze inwestycyjne,zarówno krajowe jak i liderów światowych.  Kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny pozwala pozyskać dużą sumę pieniędzy, wymagajednak zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, którejwartość jest wyższa od sumy kredytu. Możemy skorzystać z szerokiejoferty, jaką proponuje rynek, a mianowicie:Kredyt mieszkaniowy- przeznaczony na zakup nieruchomości,również pod działalność gospodarczą.Kredyt refinansowy- pozwala przenieść zadłużenie do innegobanku, który oferuje nam lepsze warunki.Kredyt konsolidacyjny- posiadając kilka kredytów można zamienićje na jeden, z bardziej korzystnym oprocentowaniem i dłuższymterminem spłaty.Pożyczka hipoteczna- pozwala pozyskać pieniądze na dowolny cel.W zależności od potrzeb i zdolności kredytowej, doradca pomagawybrać zarówno najbardziej korzystną formę kredytu, jak teżoptymalny bank.  Ubezpieczenie klientów Nunc semper, enim sed nulla pellentesque sed, sollicitudin eget,aliquam arcu. Pellentesque et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Nunc sit amet dolor. Morbi id odio atnulla. Suspendisse potenti. Quisque vestibulum. Nulla ligulacondimentum sem vestibulum suscipit placerat, nulla in felis odiosagittis ultricies. Donec consectetuer dignissim, tellus.  Zabezpieczenie kapitału firmy Fundusze z ochroną kapitału to wciąż nowość dla inwestorów, jednakaktywne i zarazem bezpieczne oszczędzanie zyskuje zwolenników.Lokując pieniądze w fundusze inwestycyjne można się sparzyć,natomiast zanosząc je do banku, prawie nic nie zyskamy. Dlategoalternatywą są fundusze dwa w jednym. Z jednej strony to funduszeinwestycyjne, czerpiące zyski z instrumentów udziałowych lubpochodnych, z drugiej zapewniają komfort klasycznej lokaty bankowejgwarantując zwrot zainwestowanej sumy w z góry ustalonym terminie.Nie wiadomo, ile ostatecznie zarobimy na takim funduszu, ale wiemy,ile możemy stracić. Doradca posiada niezbędne informacje, aby pomócklientowi w podjeciu decyzji.  Pomnażanie kapitału Samodzielne inwestycje mogą dawać najlepsze efekty, ale wymagająpoświęcenia im wiele uwagi i – zwykle – sporego kapitału już nawejściu. Fundusze inwestycyjne to alternatywa dla osób, które niechcą brać na siebie ryzyka i nie cierpią na nadmiar gotówki.Doradca, w zależności od preferencji klienta, pomaga zadecydować cowybrać, począwszy od lokat bankowych, dających pewny zysk, poprzezprodukty strukturyzowane, inwestowanie w fundusze inwestycyjne, ażpo usługi zarządzania portfelem, czy też bezpośrednie inwestycje wakcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego.