Biuro Rachunkowe ABAKUS Maria Skalska

Kontakt email, www
Kard.Wyszyńskiego 15A Chełmża
87-140 Chełmża , woj. Kujawsko-Pomorskie

Księga przychodów i rozchodów

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH Prowadzenie ksiąg handlowych Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Reprezentowanie klienta w urzędach Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego Sporządzanie deklaracji do GUS

Obsługa kadrowa

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA Prowadzenie dokumentacji kadrowej Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy Przygotowanie świadectw pracy Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych Przygotowanie deklaracji ZUS Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Wnioski kredytowe

Obsługa płacowa

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA Prowadzenie dokumentacji kadrowej Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy Przygotowanie świadectw pracy Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych Przygotowanie deklaracji ZUS Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Księga rachunkowa

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH Prowadzenie ksiąg handlowych Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Reprezentowanie klienta w urzędach Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego Sporządzanie deklaracji do GUS

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Wnioski kredytowe
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe ABAKUS powstało w marcu 2011 r. z myślą świadczenia kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych głównie z Chełmży, Torunia i okolic.  Biuro specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie: kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej, kompleksowej obsługi kadrowej, płacowej oraz rozliczeń ZUS, obsługi rejestracyjnej Klienta w organach prowadzących ewidencję działalności gospodarczej, urzędach skarbowych, ZUS oraz GUS. Ponadto na życzenie klienta zapewniamy obsługę biurową, oferujemy usługi tzw. „pogotowia księgowego” oraz możliwość objęcia przedsiębiorców i ich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie.