Biuro Rachunkowe ACCO

Kontakt email, www
ul. Konwaliowa 7 05 zobacz inne firmy z Konwaliowa Ustanów
05-540 Biały Ług , woj. Mazowieckie
Realizujemy pełną obsługę księgowo – prawną

Księga przychodów i rozchodów

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych • prawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Ryczałt ewidencjonowany

• ewidencja podatku od towarów i usług • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowa

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: - zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ] • księgowość płacowa • kalkulacja wynagrodzeń

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: - zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ] • księgowość płacowa • kalkulacja wynagrodzeń • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

• otwarcie ksiąg rachunkowychna dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowegoplanu kont• wyprowadzanie zaległości księgowych• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych• przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osóbprawnych i podatku od towarów i usług VAT-7 ]• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisówamortyzacyjnych• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przezGłówny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiemzysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej,uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania owysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8]• sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli,jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych,• udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowegodokumentowania operacji gospodarczych,• opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzebjednostkiW trakcie naszej pracyzwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadkuzaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisachpodatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanejprzez Klienta.