Biuro Rachunkowe AGO s.c.

Kontakt email, www
ul. Ogrodowa 20 Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka , woj. Łódzkie

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowaa księga przychodów i rozchodów - bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych - ewidencja środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, ewidencja wyposażenia, rejestry VAT, rozrachunki - sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług(VAT) - bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego - sporządzanie rozliczeń rocznych - pomagamy w dokonywaniu przekształceń związanych ze zmianą ewidencji prowadzonej w formie uproszczonej na pełną księgowość

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany - miesięczne naliczanie podatku(PPE) - bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT) - sporządzanie rozliczeń rocznych

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa - sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji, a także wypełnianie odpowiednich przelewów tych składek - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS - sporządzanie raportów RMUA - sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT-4 podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnianych przez zleceniodawcę, wraz z odpowiednim przelewem - przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11,PIT-8B) oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów - przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

Obsługa płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa - sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji, a także wypełnianie odpowiednich przelewów tych składek - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS - sporządzanie raportów RMUA - sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT-4 podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnianych przez zleceniodawcę, wraz z odpowiednim przelewem - przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11,PIT-8B) oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów - przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont - pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości - bieżąca ewidencja operacji gospodarczych - księga główna i księgi pomocnicze : ewidencja środków trwałych i wyposażenia, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych - prowadzenie rejestrów podatku VAT - sporządzanie sprawozdań finansowych - deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym - sprawozdania do Urzędu Statystycznego

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe 'AGO' s.c. jest młodą, rodzinną i rozwijającą się firmą zajmującą się profesjonalną i rzetelną obsługą przedsiębiorstw o różnych rozmiarach i profilach działalności. Celem naszej oferty jest ułatwienie funkcjonowania i rozwoju Państwa firmy, poprzez minimalizacje czasu poświeconego na obsługę finansowo-księgową. Gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących naszych klientów, zarówno w czasie realizowanej współpracy, jak i po jej zakończeniu. Działalność Biura prowadzona jest zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warsz