Biuro rachunkowe "ANIMAR" Kompleksowa usługi księgowe

Kontakt email, www
ul. Polna 16B/5, Toruń zobacz inne firmy z Polna B, Toruń
05-192 Toruń Włościański , woj. Mazowieckie
Oferujemy bezpłatne porady dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą, które zdecydują się podpisać z nami umowę

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający optymalizację rozliczeń podatkowych wyprowadzanie zaległości i kontrola poprawności wcześniejszych zapisów księgowych sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji udzielanie konsultacji rachunkowych współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych

Ryczałt ewidencjonowany

Ewidencja przychodów Ewidencje VAT Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja wyposażenia Rozliczanie właścicieli Sporządzanie rocznych zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników. obliczanie wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów przygotowywanie informacji dla pracowników o wszelkich składnikach jego wynagrodzenia sporządzanie rocznych informacji podatkowych osób zatrudnionych osób, z którymi zawarto umowę zlecenie i umowę o dzieło, kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji w przypadku powstawania zmiany, ustanie obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek i sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS.

Porady prawne

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników. obliczanie wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów przygotowywanie informacji dla pracowników o wszelkich składnikach jego wynagrodzenia sporządzanie rocznych informacji podatkowych osób zatrudnionych osób, z którymi zawarto umowę zlecenie i umowę o dzieło, kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji w przypadku powstawania zmiany, ustanie obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek i sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS.

Biura rachunkowe

Rozliczanie PITów

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Porady prawne
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Biura rachunkowe
  • Rozliczanie PITów

O nas

Biuro rachunkowe Animar oferuje kompleksowe usługi księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Priorytetem naszej pracy jest wspieranie biznesu naszych Klientów od samego początku prowadzenia działalności. Usługi księgowe oferujemy już na etapie zakładania firmy tak, aby przedsiębiorca mógł od razu zająć się rozwijaniem swojego biznesu bez konieczności tracenia czasu i energii przy wdrażaniu się w sprawy księgowe. Nasze biuro posiada licencje Ministra Finansów na prowadzanie ksiąg rachunkowych a działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem OC. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Biuro rachunkowe ANIMAR prowadzi ewidencje księgowe przy zastosowaniu oprogramowania firmy CDN Comarch (Klasyka). Korzystamy również z oprogramowania 'Płatnik' służącego do elektronicznego przekazu dokumentów do ZUS.