Biuro Rachunkowe ARBIUR s.c.

Kontakt email, www
ul. Młynarska 7 Warszawa zobacz inne firmy z Młynarska Warszawa
71-221 Warszawa , woj. Zachodniopomorskie
Po roku współpracy z naszym biurem za jeden miesiąc świadczonych przez nas usług księgowych zapłacą tylko 1 zł.!

Księga przychodów i rozchodów

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ RYCZAŁT - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z aktualnymi przepisami; - ewidencjonowanie dokumentów zakupu i sprzedaży; - tworzenie i ewidencjonowanie niezbędnych dokumentów wewnętrznych; - prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; - przygotowanie planu amortyzacji; - prowadzenie rejestrów VAT; sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego; - sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa; - sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych; - roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

KADRY I PŁACE - prowadzenie akt osobowych pracowników; - obliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac; - możliwość wydruków listy płac w formie pasków; - wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji; - przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń pracowników oraz ich wyrejestrowania z ubezpieczenia; - przygotowywanie druków RMUA; - wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie comiesięcznych deklaracji; - rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby; - rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych itp.; - przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń; - prowadzenie kart urlopowych; - prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników; - organizacja badań lekarskich.

Obsługa płacowa

KADRY I PŁACE - prowadzenie akt osobowych pracowników; - obliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy płac; - możliwość wydruków listy płac w formie pasków; - wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji; - przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń pracowników oraz ich wyrejestrowania z ubezpieczenia; - przygotowywanie druków RMUA; - wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie comiesięcznych deklaracji; - rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby; - rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych itp.; - przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń; - prowadzenie kart urlopowych; - prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników; - organizacja badań lekarskich.

Ewidencja VAT

Rozliczenie ZUS

Księga rachunkowa

- opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont; - rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości; - prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług; - przygotowanie planu amortyzacji; - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych; - comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych; - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT oraz innych stosownych deklaracji PCC, GUS; - przygotowywanie przelewów tytułu zobowiązań podatkowych.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Ewidencja VAT
  • Rozliczenie ZUS
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Działalność naszego biura rachunkowego datuje się od roku 1992. Początkowo opierała sie ona na jednoosobowej działalności gospodarczej. Wiele lat później, mając już ugruntowaną pozycję na rynku usług księgowych, postawiliśmy na zmianę formy prowadzenia naszej działalności. I od roku 2000 istniejemy pod szyldem spółki cywilnej ARBIUR.