Biuro Rachunkowe"BILANS"

Kontakt email, www
ul. Potok 28 20 zobacz inne firmy z Potok
20-819 Lublin , woj. Lubelskie

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe ”BILANS” specjalizuje się w obsłudze małych iśrednich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowejoraz kadrowo-płacowej. Podstawowy zakres świadczonych usługprzedstawia się następująco:KSIĘGI RACHUNKOWE SPÓŁEK Z O.O.otwieranie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalnościwraz z utworzeniem zakładowego planu kontbieżąca ewidencja operacji gospodarczychprowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VATsporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osóbprawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług (VAT-7)prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisówamortyzacyjnychsporządzanie sprawozdań statystycznychsporzadzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz zrachunkiem zysków i strat, sporządzanie informacji dodatkowej izeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)sporzadzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej orazwłaścicieli Spółek z o.okonsultacje księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowaniaoperacji gospodarczychopracowywanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzebjednostkiPODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWbieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym irachunkowym,prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,sporzadzanie list płac,rachunków do umów cywilnoprawnych,sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego odosób fizycznych (PIT-5), deklaracji podatku od towarów i usług(VAT-7),sporzadzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego izdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych podlegającychobowiązkowi ubezpieczenia,udzielanie konsultacji podatkowych,KADRY I PŁACEsporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionychna podstawie umowy o pracę,przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego odosób fizycznych (PIT-4),wyliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzaniedeklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracownikówprzychodachoraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy(PIT-11),prowadzenie spraw pracowniczych,RYCZAŁT EWIDENCJONOWANYewidencja podatku od towarów i usług,rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,SPRAWOZDANIA I ANALIZY FINANSOWEsporządzanie bilansów,rachunków zysków i strat oraz analiozfinansowych dostosowanych do potrzeb Klienta,w zależności od zapotrzebiowania i specyfiki działalności mogąbyć przygotowane analizy finansowe wspomagające prowadzenie firmy.W szczególnosci dotycza one: analizy sprzedaży,kosztów prowadzeniadziałalności,płynności finansowej,analizy wskaźnikowej i dowolnychzestawień księgowych,